Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Rydder opp i arbeidslivet

Regjeringen strammer inn reglene for innleie. – En stor seier for fagbevegelsen, sier Jørn Eggum.

Jørn Eggum blir intervjuet av journalist
Fellesforbundets leder feirer innstrammingene i bruk av innleie. – Dette er en svært viktig og nødvendig opprydding i arbeidslivet, sier Jørn Eggum. Foto: John Trygve Tollefsen

Fredag la regjeringen fram en rekke endringer og skjerpelser i regelverket for innleie fra bemanningsforetak.

Regelendringene strammer inn muligheten til å leie inn fra bemanningsforetak og gir tillitsvalgte på arbeidsplassen større innflytelse.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum jubler for de foreslåtte regelendringene.

– Stor bruk av innleie har bidratt til et dårligere arbeidsliv i mange i bransjer. Denne oppryddingen i regelverket vil sikre flere faste stillinger og trygge arbeidsforhold, og samtidig styrke kompetanseutviklingen og produktiviteten i bedriftene, sier Eggum.

Forbud på byggeplasser

Regjeringen foreslår å forby innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Dette er områder hvor det gjentatte ganger har blitt avslørt useriøse arbeidsforhold i forbindelse med innleie.

– Forbudet mot innleie i byggebransjen i Oslofjord-regionen er et kraftfullt virkemiddel som vi er svært fornøyde med. Tiden for løsarbeid er over, og nå kan disse flotte yrkene igjen bli attraktive for ungdom som skal inn i arbeidslivet, sier Jørn Eggum.

Forbundslederen gleder seg over at mange i byggebransjen allerede har begynt å tilpasse seg de nye reglene.

– Vi får tilbakemeldinger fra våre fagforeninger om at mange bedrifter nå ansetter folk som fram til nå har vær innleid. Folk flest ønsker en jobb med sikker lønn og forutsigbarhet, og det er det langt flere som skal tilbys framover.

Øvrige innstramminger

I de områdene og bransjene hvor det fortsatt er adgang til innleie, stilles det langt strengere krav.

– Utover rene vikariater, er det bare tariffbedrifter som har avtale med sine tillitsvalgte som framover vil kunne leie inn fra bemanningsforetak. Dette styrker det organiserte arbeidslivet, slår Eggum fast.

Skillet i lovverket mellom innleie og entreprise skal tydeliggjøres, for å unngå omgåelse av regelverket for innleie. Dette vil sikre at innstrammingene får effekt, samtidig som det bidra til å rydde opp i problemer vi har sett blant annet i verftsindustrien.

Bemanningsforetakene skal få en ny godkjenningsordning, med utvidede krav for å kunne leie ut arbeidskraft, og strengere sanksjoner hvis de bryter reglene.

I sum gir dette full pott for Fellesforbundet.

– I dag er en stor dag for arbeidstakere i Norge og en stor dag for norsk fagbevegelse. Denne oppryddingen, som sikrer flere faste jobber, har vært Fellesforbundets viktigste krav. Nå innfrir regjeringen, og i dag står jubelen i taket hos oss, sier Jørn Eggum og slår fast:

– Nå blir det slutt på arbeidsgivere som bruker innleie som en permanent bemanningsstrategi på bekostning av direkte og faste ansettelser.