Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ryddigere og enklere regler for hele faste stillinger

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Fellesforbundet jubler og mener endringene vil gi flere faste, hele stillinger direkte i produksjonsbedriftene.

Per Skau
Foto: John Trygve Tollefsen

– Vi mener at faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv og at svingende behov for arbeidskraft primært skal dekkes gjennom innleie fra produksjonsbedrifter, ikke bemanningsforetak, sier Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet.

Bruken av innleie har økt markant siden tidlig på 2000-tallet, og en stadig større andel av leiearbeiderne har utenlandsk bakgrunn. Fellesforbundets vurdering er at for å sikre flere faste og direkte ansettelser i produksjonsbedriftene, er det nå helt nødvendig med en skjerping av arbeidsmiljølovens regler for innleie fra bemanningsforetak.

Dette er endringene:

  • Oppheve den generelle adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise
  • Godkjenningsordning for bemanningsforetak
  • Rett til fast ansettelse hos innleier etter tre års sammenhengende innleie
  • Forskrift om forbud mot innleie fra bemanningsforetak i bygg i Oslo, Viken og Vestfold

Endringene vil gi en strengere, men også enklere regulering. En vesentlig grunn til at dagens regelverk ikke fungerer godt nok, er at det framstår som uklart.

Har skapt debatt

Siden endringene ble foreslått av regjeringen før sommeren har debatten rast. Arbeidsgiversiden mener dette vil svekke fleksibiliteten og på sikt konkurransekraften hos norske bedrifter.

– Det framstår som paradoksalt at aktører som i årevis har belært oss om at innleie er et helt marginalt fenomen, nå tegner opp et skremmebilde av konsekvensene ved å begrense den, påpeker Per Skau.

Etter tusenårsskiftet omstilte arbeidsgiverne seg lynraskt til både liberaliseringen av innleieregelverket og tilbudssjokket av arbeidskraft etter østutvidelsen av EU. Fellesforbundet har derfor stor tillit til at de nå klarer å tilpasse seg et skjerpet og enklere regelverk.

– Vi tror også arbeidsgiverne ganske raskt vil se hvilke fordeler flere faste og direkte heltidsstillinger vil gi både bedriftene, arbeidstakerne og hele det norske samfunnet. Vi mener disse reglene vil øke graden av faste, direkte ansettelser og styrke det organiserte arbeidslivet – forutsatt at de blir håndhevet og etterlevd. Det vil vi selvsagt følge nøye med på, avslutter Skau.