Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Mekler videre på overtid - Fare for busstreik

Nå pågår innspurten i meklingen på Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten, og partene mekler videre på overtid. Opp mot 2500 bussjåfører kan være i streik fra lørdag.

Oslo 01.09.20: Forbundssekretær Dag Einar Sivertsen
Forbundssekretær og forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen varsler tøffe tak og stor streikefare før bussmeklingen Foto: John Trygve Tollefsen

Torsdag kl. 10 møtes Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter hos Riksmekleren i Oslo for å starte meklingene på Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten.

Partene hadde frist ved midnatt fredag 6. mai for å komme til enighet i meklingen. 

Partene besluttet natt til lørdag å fortsette meklingen på overtid. Meklingen pågår fortsatt lørdag morgen.

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan flere tusen bussjåfører være i streik fra lørdag.

Informasjon til medlemmer som er omfattet av overenskomsten

  • Det er tidligere sendt ut lister med oversikt over plassfratredelse ved konflikt.
  • Vi holder deg oppdatert på meklingen på våre nettsider.
  • Dersom meklingen fortsetter på overtid, skal alle møte på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt.
  • Ved konflikt blir det orientert via nettsidene. Vi sender også SMS til alle medlemmer vi har registrert med mobilnummer.
  • Ved konflikt skal du forholde deg til beskjeder fra avdeling og tillitsvalgte.

Stiller krav for en mer attraktiv bransje

Fellesforbundet gikk til forhandlingene om Bussbransjeavtalene med krav om hevet lønnsnivå, økt kjøpekraft, bedre tilleggsordninger, at det skal sikres en standard for bedre sikkerhetssjekk og bedre rutiner for tillitsvalgte som jobber med arbeidstidsbestemmelsene i bransjen.

Disse kravene mener Fellesforbundet er helt nødvendige for at man skal kunne skape en mer attraktiv og fremtidsrettet bussbransje, med konkurransedyktige vilkår.

Når Fellesforbundet går til mekling med NHO Transport og Spekter torsdag, er målet å få til en løsning som bidrar til at bussbransjeavtalene blir mer konkurranse- og levedyktige for de som er omfattet av overenskomsten.

Tøffe døgn

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har stålsatt seg for noen tøffe døgn hos Riksmekleren i Grensen.

– Vi vet fra tidligere erfaringer at mekling er en svært krevende øvelse for partene. Skulle meklingen ikke føre frem, er streik et faktum fra arbeidstidens begynnelse lørdag 7. mai, sier Dag-Einar Sivertsen.  

Dersom meklingen ikke fører fram er det en overhengende fare for streik i bussbransjen. 

– Dette er en del av vår verktøykasse for å vinne frem i arbeidskamp og vi bruker den om nødvendig. Våre tillitsvalgte og medlemmer i bussbransjen er alltid klare for å bidra i en lovlig arbeidskonflikt for sine rettferdige krav, sier Sivertsen.

Omfattende avtale

Bussbransjeavtalene er en overenskomst mellom Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter, og omfatter arbeidstakere som er ansatt som rutebussjåfører, ekspressbussjåfører, turbussjåfører, verkstedarbeidere og renholdere.

Om lag 4200 av Fellesforbundets medlemmer er omfattet av bussbransjeavtalene. Første streikeuttak som varsles utgjør nesten 900 av disse medlemmene.

I tillegg vil samarbeidende forbund fra LO og YS bidra med sine medlemmer. Til sammen vil over 2300 medlemmer være i konflikt dersom det blir streik fra lørdag.

En ytterligere opptrapping av streiken vil vurderes forløpende.

– Vi ber derfor våre lokale avdelinger, tillitsvalgte og medlemmer om å følge nøye med i tiden som kommer, avslutter Sivertsen.

Her finner du liste over bedriftene som kan bli tatt ut i streik.