Hopp til hovedinnhold

Mekler på overtid - fare for streik i varetransporten

Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport mekler videre på overtid. Blir det ikke enighet i meklingen kan 1327 av Fellesforbundets medlemmer i varetransporten være i streik fra onsdag.

Varetransporten i hele landet vil bli hardt rammet dersom det blir streik fra onsdag.

Tirsdag 23. august møttes Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport til mekling på Speditøroverenskomsten og Havne- og terminaloverenskomsten, etter at forhandlingene på begge overenskomstene ble brutt 30. mai. 

Partene hadde frist ved midnatt tirsdag for å komme til enighet i meklingen. Partene besluttet natt til onsdag å fortsette meklingen på overtid. 

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan 1327 av Fellesforbundets medlemmer være i streik fra onsdag 24. august. Varetransporten i hele landet vil bli hardt rammet ved en eventuell streik. 

Innstilt på krevende forhandlinger

Når Fellesforbundet går til mekling tirsdag, er forbundets forhandlingsdelegasjon forberedt på tøffe forhandlinger på begge overenskomstene. Avtalenes omfangsbestemmelse, innføring av generelle tillegg og bedre arbeidstidsordninger er blant forbundets hovedkrav. 

– Vi vet fra tidligere erfaringer at mekling er en svært krevende øvelse for partene. Selv om vi har et godt forhold til NHO Logistikk og Transport som er vår motpart i forhandlingene, erfarer vi at det er flere tunge utfordringer som gjenstår, sier Bjørn Anders Jonassen i Fellesforbundet.

Jonassen leder Fellesforbundets forhandlinger på Speditøroverenskomsten, mens Terje Samuelsen leder forhandlingene på Havne- og terminaloverenskomsten.

– Vi går til meklingen med motivasjon og målsetning om å komme til enighet om et forhandlingsresultat som våre medlemmer kan tilslutte seg. Dersom meklingen derimot ikke skulle føre frem er våre delegasjoner og medlemmer innstilt på å iverksette streik fra og med onsdag, fastslår Bjørn Anders Jonassen.

Informasjon til medlemmer som er omfattet av overenskomsten

  • Det er tidligere sent ut lister med oversikt over plassfratredelse ved konflikt.
  • Vi holder deg oppdatert på meklingen på våre nettsider.
  • Dersom meklingen fortsetter på overtid, skal alle møte på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt.
  • Ved konflikt blir det orientert via nettsidene. Vi sender også SMS til alle medlemmer vi har registrert med mobilnummer.
  • Ved konflikt skal du forholde deg til beskjeder fra avdeling og tillitsvalgte.

Varsel om plassfratredelse (streikeuttak) 

Fellesforbundet har i første omgang varslet plassfratredelse for 1135 medlemmer på Speditøroverenskomsten og 192 medlemmer på Havne- og terminaloverenskomsten.

En eventuell opptrapping av streiken vil fortløpende bli vurdert og iverksatt dersom dette blir nødvendig.

Plassfratredelse Speditøroverenskomsten.pdf

Plassfratredelse direktebedrifter Speditøroverenskomsten.pdf

Plassfratredelse Havne- og terminaloverenskomsten .pdf