Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Støtter strømstøtte til bedriftene

Fellesforbundets leder Jørn Eggum er glad for strømstøtteordningen.

Jørn Eggum ser det haster å få på plass strømstøtte til bedriftene. – Mange av bedriftene sliter med de høye strømprisene, folk er bekymret for arbeidsplassene sine. Derfor er det svært viktig at denne ordningen nå kommer på plass.

Regjeringen, LO og NHO står sammen om strømstøtte til bedriftene. Det settes av 3 milliarder kroner til å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen. Ordningen innebærer blant annet:

  • Tilskudd til utsatte bedrifter
  • Forbedret tilgang til fastprisavtaler
  • Lån for å sikre likviditet

Les alt om den nye ordningen

Strømstøtten skal nå behandles av Stortinget. Fellesforbundets leder Jørn Eggum ber om at partiene handler raskt. 

– Dette er en bredt forankret støtteordning som partene i arbeidslivet stiller seg bak. Jeg håper partiene på Stortinget ser at dette er et godt kompromiss og sørger for å få det vedtatt så snart som mulig. Nå haster det.

– Mange sliter med strømprisene

Strømstøtte til bedriftene har vært en viktig sak for Fellesforbundet.

– Jeg reiser landet rundt og besøker bedrifter hvor Fellesforbundet har medlemmer. Mange av bedriftene sliter med de høye strømprisene, folk er bekymret for arbeidsplassene sine. Derfor er det svært viktig at denne ordningen nå kommer på plass, sier Jørn Eggum.

Ordningen gir bedriftene muligheten til å komme seg gjennom den akutte strømpriskrisen, samtidig som det stilles krav.

– Fellesforbundet har vært opptatt av to ting. For det første må vi ha en målrettet ordning som hjelper de bedriftene som trenger det mest. Her er regjeringen målrettet, samtidig som ordningen er bred og omfatter de bedriftene som trenger det, sier Eggum.

– For det andre er det viktig for oss at denne støtten kommer med forpliktelser. Det er slutt på å sette statskassa ut på fortauet for å la bedriftene forsyne seg fritt, slik man så tendenser til under pandemien. Vi er derfor veldig fornøyd med at ordningen stiller krav til ubyttebegrensning og gjør det enda mer lønnsomt å investere i energiøkonomisering.

– Bredt og ansvarlig

Strømstøtten kommer i en krevende tid for bedriftene. Men prisveksten på strøm varer er krevende for hele samfunnert, og krever trygg økonomisk styring. Ellers øker rentene enda mer. Det vil ramme alle, både folk og bedrifter.

– Det viktigste nå er at vi ikke setter økonomien over styr. Ingen har fått alt de har bedt om. Dette er bredt og ansvarlig kompromiss som både LO og NHO stiller seg bak. Det gjør vi også fra Fellesforbundet, sier forbundslederen.

Eggum skryter av partene som har kommet til enighet om strømstøtte.

– Dette er partssamarbeid og den norske modellen i praksis. Når arbeidstakerne, arbeidsgiverne og regjeringen setter seg ved forhandlingsbordet får vi gode, ansvarlige løsninger.

Regjeringen vi også forbedre tilgangen på fastprisavtaler for bedriftene. Nytt regelverk kommer på plass fra nyttår, og Eggum ber kraftselskapene være klare.

– Jeg vil også stille meg bak næringsministerens oppfordring til kraftselskapene. Nå er tiden inne for å konkurrere om fastpriskundene i næringslivet. Slik kan bedriftene få forutsigbarhet for strømutgiftene framover. Det trygger arbeidsplassene og det trygger bedriftene.