Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Hotellstreiken avverget på overtid

Fellesforbundet har fått gjennomslag for økt lønn og bedre vilkår for ansatte i hotell, restaurant og catering.

Forbundssekretær Clas Delp
Clas Delp i forbundsledelsen har vært forhandlingsleder på Riksavtalen. Han er fornøyd med at meklingen kom i havn. Foto: John Trygve Tollefsen

15 timer på overtid kom Fellesforbundet og NHO Reiseliv søndag til enighet i meklingen på tariffavtalen Riksavtalen. Dermed blir det ikke streik for de ansatte i hotell- og restaurantbransjen.

Enigheten innebærer en minstelønnsøkning fra 4,47 kr til 9,51 kr pr time, avhengig av hvor lenge man har jobbet i bransjen, og hvorvidt man jobber skift.

– For Fellesforbundet var det helt avgjørende med reallønnsvekst for våre medlemmer. Mat, strøm og renter blir dyrere, og lønna må holde tritt, sier forhandlingsleder Clas Delp.

Se alle resultatene og last ned Riksmeklerens møtebok på overenskomstsiden

I tillegg til de sentrale tilleggene skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger.

– Vi og arbeidsgiverne er enige om at næringen må bli mer attraktiv å jobbe i. Da er det helt avgjørende at det gjennomføres reelle lokale lønnsforhandlinger.

Økt lønn til alle

Lønnssatsene på Riksavtalen er allmenngjort. Det innebærer at det er ulovlig å betale noen mindre enn minstelønnen som nå er forhandlet fram.

– Både hoteller og restauranter skal være seriøse og gode arbeidsplasser, hvor folk blir værende. Nå løfter vi gulvet i bransjen for alle, samtidig som vi har sikret større tillegg for de som har lenger arbeidserfaring, sier Delp.

For ansatte som har fra 4 års ansiennitet og jobber 35,5 timers uke, innebærer det et lønnstillegg på kroner 9,51 i timen.

– Folk skal belønnes for å stå i jobben. Det er de erfarne i bransjen som sikrer kompetanse og opplæring til de mange tusen som må rekrutteres i årene framover.

Mange små og store gjennomslag

Tariffoppgjør handler om mer enn lønn. Det er også innfridd viktige krav innen både likestilling, kompetanse og arbeidsvilkår. Clas Delp løfter frame en rekke gjennomslag.

– Vi har fornyet overenskomstens tekster om likestilling, og fått på plass tydeligere regler for tilpasset arbeidstøy og lokalt likestillings- og likelønnsarbeid. Og i tillegg har retten til godt skotøy blitt presisert i overenskomsten.

Kompetanse er avgjørende for å bygge framtidens reiseliv- og restaurantnæring. Partene er enige om å satse mer på fag-, etter- og videreutdanning.

– Nå bidrar vi på Riksavtalen til å ta de første skrittene i en nasjonal etter- og videreutdanningsreform. Kompetanseheving skal drøftes årlig, og de ansatte gis én dag fri med lønn til kompetansehevende tiltak, sier Delp.

Oppfordrer til å bruke stemmeretten

Forslaget til enighet på Riksavtalen skal nå til uravstemning blant de 6500 medlemmene i Fellesforbundet som er omfattet av avtalen.

– Jeg oppfordrer alle medlemmene til å si sin mening om forslaget, og bruke stemmeretten, sier Clas Delp.

– I Fellesforbundet er det medlemmene som bestemmer. Jo flere medlemmer vi har på hoteller, restauranter og cateringbedrifter, jo mer kraft og gjennomslag har vi. Derfor oppfordrer jeg også alle medlemmene til å verve minst en kollega i løpet av året.

Bli medlem i Fellesforbundet