Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

En selvfølge at ansatte får beholde tipsen

I 2020 gikk ni Fellesforbundet-medlemmer hos Hotel Bristol i Oslo til sak mot arbeidsgiver for å få beholde all tips. Nå skal saken straks opp for Høyesterett.

Forbundssekretær Clas Delp
Forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet mener tipssaken setter et viktig eksempel for alle ansatte som mottar tips. Foto: John Trygve Tollefsen

I april i fjor vant hotellansatte frem i lagmannsretten for sine rettigheter til å beholde all tips, uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Saken ble anket av arbeidsgiver og skal til Høyesterett den 29. mars. 

Bakgrunnen for rettsaken er at Fellesforbundet i desember 2020 gikk til sak for sine medlemmer på Hotel Bristol, med påstand om at arbeidsgivers trekk fra de ansattes tips var ulovlige, samt krav om erstatning for tapet fra da praksisen ble innført. 

En viktig sak som handler om rettferdighet for de ansatte

Da dommen kom i fjor, konkluderte lagmannsretten med at arbeidsgiveren Hotel Bristol ikke har rett til trekke fra tipsen til de ansatte for å dekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader, og at tips er en gave fra kunder til de ansatte som de ansatte har krav på. Arbeidsgiver ble også dømt til å betale erstatning til Fellesforbundet-medlemmene.

Når ankesaken nå skal til Høyesterett, skal det endelig bli avgjort om arbeidsgivere faktisk kan ta deler av tipsen for å dekke egne utgifter.

Fellesforbundet mener det bør være en selvfølge at ansatte i hotell- og restaurantnæringen får beholde tipsen. Forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet mener det i praksis er stjeling fra ansatte når arbeidsgiver tar deler av tipsen for å dekke egne utgifter.  

- Dette er en viktig sak for Fellesforbundet, fordi det handler om rettferdighet for ansatte og våre medlemmer i bransjen som mottar tips. Det bør være en selvfølge at de ansatte får beholde all tipsen de mottar, uten at arbeidsgiver kan forsyne seg av tipsen for å dekke egne utgifter, sier Clas Delp.

- Det har vært en utfordrende prosess siden vi gikk til sak mot arbeidsgiver i 2020, med høyt konfliktnivå og flere runder i retten. Nå gleder vi oss til at saken skal opp for Høyesterett slik at vi kan få en endelig dom. Utfallet av denne saken, som forhåpentligvis går i vår favør, blir viktig for å sette et eksempel for alle ansatte som mottar tips, fastslår Delp.