Hopp til hovedinnhold

Enighet på grossistoverenskomsten

På overtid kom Fellesforbundet og Virke til enighet på grossistoverenskomsten og unngår dermed streik. Det endte i et godt økonomisk resultat med økt kjøpekraft for alle våre medlemmer.

På overtid kom Fellesforbundet og Virke til enighet på grossistoverenskomsten og unngår dermed streik.

Forhandlingsleder Joachim Espe er glad for at de kom i land og kan legge fram et solid resultatat for våre medlemmer. 

– Det har vært svært krevende forhandlinger, sier Espe torsdags morgen. For oss var det viktig å sikre kjøpekrafta til våre medlemmer.

Forhandlingsresultatet styrker tillegget for fagarbeidere, minstelønna og økt betaling for lørdagsarbeid på ordinær arbeidstid. Dette ligger innenfor rammen fra frontfaget. 

Det ble enighet på nye arbeidstidsbestemmelser, som vil gi Fellesforbundets medlemmer en mer forutsigbar arbeidsuke.

– Vi fikk også igjennom bestemmelser som vil styrke den lokale lønnsutviklingen, forteller Espe. Vi er fornøyd med resultatet.           

Nøkkeltall

  • Generelt tillegg til alle – 7 kroner timen
  • Ytterligere tillegg på minstelønn – 3 kroner per time
  • Økt fagbrevtillegg – 2,5 kroner per time
  • Økt fryseromstillegg – 5 kroner per time
  • Ekstra betalinger for lørdager – 20 prosent per time

Enstemmig forhandlingsdelegasjon

Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene på grossistoverenskomsten og vil bli overlevert onsdag 12. juni kl. 1200. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har enstemmig anbefalt å stemme ja til forslaget.

– Vi tror resultatet vil bli tatt godt i mot av våre medlemmer. Vi håper alle medlemmer setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen, avslutter Espe.