Hopp til hovedinnhold

EØS-utredningen lansert

– Utredningen gir et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag, sier Jørn Eggum.

Utenriksminister Espen Barth Eide og utvalgsleder Line Eldring.
OVERLEVERT: Leder av samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet har leder arbeidet. Hun overleverte rapporten til utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Utenriksdepartementet

Torsdag ble utredningen «Norge og EØS: Utvikling og erfaringer» lagt fram av utvalgsleder Line Eldring. Eldring er til daglig leder av samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

Les hele utredningen på regjeringen.no

Utredningen er et direkte resultat av Fellesforbundets vedtak på landsmøtet i 2019, der forbundet krevde en ny offentlig utredning av Norges tilknytning til EU.

Forbundsleder Jørn Eggum er fornøyd med at utredningen nå er på plass.

– I Fellesforbundet kommer vi til å lese Eldring-utvalgets rapport med stort interesse. Det er av stor verdi å ha et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag med seg i de videre debattene, sier han.

Nært knyttet til Europa

EØS-utredningen beskriver utviklingen i Norges tilknytning til EU og bredden i EØS-samarbeidet.

– Det er slående hvor omfattende samarbeidet vårt med EU er, og hvordan det påvirker de aller fleste politikkområder, sier Eggum.

Forbundslederen merker seg at utredningen fremhever norsk handlingsrom på flere viktige politikkområder.

– Vi har sagt at EØS-avtalen må kunne forene både den beste markedsadgangen for våre eksportbedrifter og den beste arbeidslivspolitikken for norske arbeidstakere, sier Eggum og legger til:

– Jeg merker meg at det er stort handlingsrom innenfor arbeidslivspolitikken, og dette handlingsrommet må vi benytte. På dette feltet er trusselen fra Erna langt større enn trusselen fra Brussel.