Hopp til hovedinnhold

Brudd i forhandlingene på treforedlingsindustrien

Fellesforbundet har brutt forhandlingene med Norsk Industri og ber nå om bistand fra Riksmeklerens kontor.

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om blant annet økt kjøpekraft, økte satser for skiftbetaling og krav om lokal sanksjonsmulighet. Etter to lange dager ble det stopp i forhandlingene om en ny avtale.

– Arbeidstakersiden strakk seg langt for å komme fram til en forhandlingsløsning, men det strandet til slutt på steile prinsipper hos arbeidsgiverne, sier forhandlingsleder i Fellesforbundet Terje Johansen.

Fellesforbundet varsler nå plassoppsigelse for medlemmene på treforedlingsindustrien.

– Vi ser frem mot meklingen og håper på et godt resultat for medlemmene, avslutter Johansen.

  • Tidspunkt for mekling mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er foreløpig ikke satt.

Treforedlingsindustrien har over 1 500 medlemmer som omfatter blant annet papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater.