Hopp til hovedinnhold

Fellesforbundet og NHO Byggenæringen sammen om krav til regjeringen

Hege Espe fra Fellesforbundet og Nina Solli fra NHO Byggenæringen møtte i dag statsminister Jonas Gahr Støre til samtaler om krisen i byggenæringen hos entreprenørbedriften Skanska.

Nina Solli fra NHO Byggenæringen, Statsminister Jonas Gahr Støre og Fellesforbundets Hege Espe diskuterte tiltak for å redusere den pågående krisen i byggenæringen.
Nina Solli fra NHO Byggenæringen, statsminister Jonas Gahr Støre og Hege Espe fra Fellesforbundet møttes hos entreprenørbedriften Skanska for å diskutere tiltak for en byggenæring i krise. Foto: Willy Bergsnov

Etter et krevende lønnsoppgjør mellom Fellesforbundet og NHO Byggenæringen møttes partene igjen hos entreprenørbedriften Skanska. Denne gang med innspill til revidert nasjonalbudsjett som kan hjelpe næringen gjennom den pågående krisen.

Endring av permitteringsreglene

Permittering er et viktig virkemiddel i bransjens krisehåndtering. Ved permittering kan bedriftene beholde sine ansatte og deres verdifulle kompetanse. Alternativet er oppsigelser.

Permitteringsreglene har blitt endret flere ganger de siste årene og er i dag svært strenge. Historien viser at det er vanskelig å erstatte kompetansen dersom bedriftene sier opp ansatte.

Fare for tap av kompetanse

– I dag har vi et permitteringsregelverk for godværsdager, mens det vi opplever er stormfulle dager med orkan i kastene, sier Hege Espe.

– Om vi ikke beholder kompetansen gjennom faste ansettelser vil dette i neste omgang legge press på innleieregelverket vi har jobbet hardt for å få på plass, sier hun videre.

Stimulere til økt aktivitet

Espe ber også om igangsettelse av «gryteklare» prosjekter og nødvendig rehabilitering av skoler og sykehjem for å øke aktiviteten i næringen.

– Vi trenger også økt boligbygging i landet. Det er boligmangel, men nybyggingen har nærmest stoppet opp, sier Espe. En styrking av Husbanken og en justering av utlånsforskriften er tiltak som kan få i gang aktiviteten.

Sammenfallende interesser

Fellesforbundet og NHO Byggenæringen stod sammen om kravene i dag, noe som viser styrken i den norske modellen. Dette ble understreket av Statsminister Jonas Gahr Støre som skrøt av modellen og det norske trepartssamarbeidet.

Støre dro blant annet frem resultatet i frontfagsforhandlingene om en kompetansereform som særlig positivt.

Fellesforbundet og NHO Byggenæringen har i tariffoppgjøret blitt enige om å arbeide sammen for å finne gode løsninger for kompetanseheving som er tilpasset byggebransjen.