Hopp til hovedinnhold

Enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart på flyoverenskomsten

13 timer på overtid ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enig om en ny avtale på flyoverenskomsten, og unngår dermed streik.

Mandag ettermiddag ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en løsning på flyoverenskomsten, og alle ansatte som er omfattet av overenskomsten skal gå på jobb som normalt.

Fellesforbundets forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen er fornøyd med at partene nå har kommet til enighet, som gir medlemmene et godt resultat.

– Vi er veldig fornøyde med å ha kommet i havn etter en svært krevende mekling. Nå har vi kommet til en løsning som blant annet gir medlemmene våre økt kjøpekraft, sier Sivertsen.

Nøkkeltall og andre gjennomslag

  • generellt tillegg til alle på 7 kr. timen
  • minstelønnsatsene heves med 9 kr. timen
  • øvrige satser økes med 9,8 prosent


Les alle resultatene i enighetsprotokollen nederst på siden.

Pensjon og sykelønn

Sivertsen forteller at delegasjonen ikke nådde frem med kravet om pensjon, men fikk gjennomslag for viktige krav som utvidelse av skifttillegget, økning av fagarbeidertillegget og flere andre viktige krav.

– Det vi er mest fornøyd med er at de flytekniske bestemmelsene i avtalen etter forhandlingene ble oppjustert til bransjestandard, så nå er avtalen på nytt attraktiv for flyteknisk personell, sier forhandlingslederen.

Enstemmig forhandlingsdelegasjon

Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene på flyoverenskomsten. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har enstemmig anbefalt å stemme ja til forslaget.

– Vi håper at medlemmene setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen 25. juni, avslutter Sivertsen.