Hopp til hovedinnhold

Forhandlingene i gang på treforedlingsindustrien

Fellesforbundet og Norsk Industri overlevert torsdag formiddag kravene for treforedlingsindustrien.

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon. Foto: Willy Bergsnov.

Treforedlingsindustrien har over 1 500 medlemmer som omfatter blant annet papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater.

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har fått klar beskjed fra medlemmene før årets lønnsoppgjør.

– Medlemmene våre ønsker økt kjøpekraft, og særlig vil heving av overenskomstens satser for skiftbetaling også denne gangen være prioritert, sier Johansen.

– Det fremmes også et krav vi har kommet med i flere oppgjør, og det dreier seg om når innslagstidspunktet for skiftbetaling i helgene skal starte, sier forhandlingslederen.

Krever lokal sanksjonsmulighet

– Vi vil denne gangen også stille krav knyttet til lokal sanksjonsrett i dette oppgjøret, og det vil være muligheten for overtidsnekt som fremmes som krav på overenskomsten.

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon:

- Terje Johansen, delegasjonsleder - Fellesforbundet 
- Arundel Kristiansen - Borregaard
- Tore Østensvig - Norske Skog Saugbruks
- Ole Martin Røisli - Vajda Papir Scandinavia
- Kjell Åge Eek - Glomma Papp
- Asbjørn Andre - Dypdahl Norske Skog Skogn
- Erlend Wiggen Østeggen - Ranheim Paper & Board
- Fred Løvli - El og It forbundet