Hopp til hovedinnhold

Forhandlingene på bussoppgjøret er i gang

Onsdag 17. april startet forhandlingene i bussoppgjøret mellom Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter på Bussbransjeavtalene. 

Oslo 01.09.20: Forbundssekretær Dag Einar Sivertsen
Foto: John Trygve Tollefsen

Fellesforbundets forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen, slår fast at medlemmene i bussbransjen har over tid opplevd bedtydelig nedgang i  kjøpekraften.

– En krevende situasjon med økende priser på matvarer, strøm og renter gjør at tiden nå er inne for en reel økning i lønna for medlemmene vår, sier forhandlingslederen.

I tillegg har Fellesforbundet krav om at minstelønnssatsene og ubekvemtillegg i kommersiell drift innføres på lik linje med rutebilsjåføren forøvrig. 

– Fagarbeideren er viktig for bransjen. Derfor krever vi noe høyere tillegg for denne gruppen, fortsetter Sivertsen. 

Etter- og videreutdanning  

På linje med frontfaget og andre bransjer er det også viktig å få på plass etter- og videreutdanning i bussbransjen.

– Fellesforbundet er opptatt av etter- og videreutdanning for sine medlemsgrupper og det er ingen logiske argumenter som skulle tilsi at bussbransjen ikke skulle få på plass ambisjoner om en utvikling lik flere ferdigforhandlede bransjer allerede har fått på plass, sier Sivertsen. 

– Vi krever også at de som har barn under 12 år, som har behov for å følge disse til lege eller lignende får fri med lønn. Bransjen har behov for ansatte med famile og barn, og da er dette en mulighet for å synliggjøre at bransjen har et slikt tilbud på plass, sier Sivertsen. 

Krav fra NHO Transport og Spekter

Fellesforbundet har også med seg arbeidsgivernes krav til årest lønnsoppgjør inn i sitt arbeide. 

– Vi skal gå nøye igjennom og jobbe konstruktivt med disse kravene i forhandlingene før vi konkluderer. Det er en del av forhandlingens dynamikk, og vi jobber like seriøst med motpartens krav som vi forventer at motparten behandler våre krav, avslutter forhandlingslederen. 

Se begge kravene nederst på siden. 

Bussbransjeavtalen

Bussbransjeavtalene er en overenskomst mellom Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter, og omfatter arbeidstakere som er ansatt som rutebussjåfører, ekspressbussjåfører, turbussjåfører, verkstedarbeidere og renholdere. Om lag 4 200 av Fellesforbundets medlemmer er omfattet av bussbransjeavtalene.

Parallelt med forhandlingene på Bussbransjeavtalene gjennomføres det også forhandlinger på Funksjonæroverenskomsten i VY Buss AS.