Hopp til hovedinnhold

Enighet i forhandlingene på AIB-overenskomsten

Tirsdag startet Fellesforbundet og NHO Service og Handel forhandlingene på AIB-overenskomsten. Nå har partene kommet til enighet om et godt resultat som sikrer medlemmene økt kjøpekraft.

Fellesforbundets delegasjon bestod av (fra venstre) Ståle Pedersen, Anne-Grethe Hagen, Hege Espe (forhandlingsleder), Anders Skogsrud Linnerud og Rune Hantho.

Tirsdag 14. mai klokken 12 møttes Fellesforbundet og NHO Service og Handel for å utveksle krav og starte forhandlingene på AIB-overenskomsten.

Allerede etter 4,5 timer med forhandlinger var partene enige om et resultat som sikrer Fellesforbundets medlemmer en solid lønnsøkning.

AIB-overenskomsten er en tariffavtale mellom Fellesforbundet på arbeidstakersiden og NHO Service og Handel på arbeidsgiversiden, og gjelder for ansatte i arbeids- og inkluderingsbedrifter. Avtalen gjelder for nærmere 1200 av Fellesforbundets medlemmer. 

Sikrer medlemmene økt kjøpekraft

Forbundssekretær Hege Espe har ledet forhandlingene på vegne av Fellesforbundet. Hun er svært fornøyd med å ha kommet til enighet med motparten om et godt resultat forbundet kan stille seg bak. 

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med økt kjøpekraft som hovedkrav, og hadde fått klar beskjed fra medlemmene om at de forventet en merkbar lønnsøkning i årets lønnsoppgjør. Det får de nå, fastslår Espe. 

– Dette er et resultat vi er veldig godt fornøyde med, og som vil merkes i lommeboken til medlemmene våre. Etter tre år med reallønnsnedgang har vi nå blitt enige om økte tillegg og satser som vil utgjøre en stor forskjell for alle ansatte som er omfattet av overenskomsten.  

Resultatet for AIB-overenskomsten er i tråd med rammen fra frontfaget. Partene er enige om et generelt kronetillegg til VTA-ansatte på 2 kroner per time. Den nye minstelønnsatsen økes med kr 2, 50 per time. 

De øvrige ansatte får et tillegg på kr 10, 50 og minstelønnssatsene økes med tilsvarende.

– I tillegg til lønnskravene, har et viktig krav for oss vært å øke minstelønna i  VTA-bilaget. Det kravet er vi veldig fornøyde med å ha fått gjennom i forhandlingene. Nå blir minstelønna her på kr 30, 50 gjeldende minstelønnssats i VTO-bilaget (varig tilrettelagt i ordinær virksomhet), som er et fellesbilag for hele LO-familien, sier Hege Espe. 

Andre satser, slik som smusstillegg og skifttillegg, økes med tilsvarende som i frontfaget. 

Partene er også enige om å vurdere behov for endringer i tariffavtalen som følge av myndighetenes og andres arbeid med kompetanseutvikling. 

Uravstemming

Resultatet skal nå til uravstemming blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 11. juni 2024.

Forhandlingsleder Hege Espe og resten av delegasjonen oppfordrer medlemmene til å bruke stemmeretten og stemme ja til resultatet. 

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon

Hege Espe Fellesforbundet
Rune Hantho Fellesforbundet
Anne-Grethe Hagen IDEA Kompetanse AS
Anders Skogsrud Linnerud Bragd Kompetanse AS
Ståle Pedersen Axello AS