Hopp til hovedinnhold

Forhandlingene på Havbruksoverenskomsten er i gang

Onsdag startet Fellesforbundet og Sjømat Norge forhandlingene på Havbruksoverenskomsten. Se alle kravene her.

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon består av Christian Justnes (forhandlingsleder), Mona Sørgård, Stig Arne Stensen, Tor-Ivar Ingebrigtsen, Morten Bakken, Stein Ove Gjelberg, Jon-Arne Nygård, Jørgen Wengaard, Bjarte Vaktskjold, Joakim Gebhardt, Maria Bjørnsen og Claus Jervell.

Onsdag 22. mai klokken 13 møttes Fellesforbundet og Sjømat Norge for å utveksle krav og starte forhandlingene på Havbruksoverenskomsten.

Havbruksoverenskomsten er en overenskomst mellom Fellesforbundet på arbeidstakersiden og Sjømat Norge på arbeidsgiversiden, og omfatter ansatte som utfører arbeid innen havbruk. Dette inkluderer eksempelvis oppdrett av fisk/skalldyr og arbeid ved fryseri og sjø- og landanlegg. Avtalen gjelder for i overkant 3000 av Fellesforbundets medlemmer. 

Krever økt kjøpekraft for medlemmene

Forbundssekretær Christian Justnes leder forhandlingene på vegne av Fellesforbundet. Han trekker frem styrket kjøpekraft som forbundets viktigste krav i årets lønnsoppgjør for havbruk. 

– Vi i forhandlingsdelegasjonen har fått klar tale fra medlemmene våre om at de forventer et solid lønnsløft. Derfor er økt kjøpekraft vårt hovedkrav i forhandlingene med Sjømat Norge. I tillegg stiller vi krav som går på arbeidstidsbestemmelser og vaktordninger, som vi mener vil bidra til å forbedre hverdagen til de ansatte, sier Christian Justnes. 

Fellesforbundet stiller også krav om en bred etter- og videreutdanningsreform, som følger resultatet som ble forhandlet frem i frontfagsforhandlingene. Dette mener forhandlingsleder Christian Justnes er helt nødvendig for å sikre at ansatte får påfyll av riktig kompetanse i takt med at bransjen utvikler seg. 

– I takt med at havbruksnæringen er i omstilling, er det viktig og nødvendig at de ansatte får reelle muligheter til å gjennomføre kompetanseutvikling. Vi håper å få på plass et godt og langsiktig samarbeid med arbeidsgiverne for å vurdere bransjens behov for dette, sier Justnes.

IMG_0059.jpg

Med dette håndtrykket er forhandlingene mellom Fellesforbundet og Sjømat Norge i gang! 

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon

Christian Justnes Fellesforbundet, Forhandlingsleder
Joakim Gebhardt Fellesforbundet
Maria Bjørnsen Fellesforbundet
Claus Jervell Fellesforbundet
Mona Sørgård Aqua Gen AS 
Stig Arne Stensen Salmar AS
Tor-Ivar Ingebrigtsen Lerøy Aurora AS
Morten Bakken Sterling White Halibut AS
Stein Ove Gjelberg                                Nordlaks Oppdrett AS
Jon-Arne Nygård Fellesforbundet avdeling 143
Jørgen Wengaard  Mowi ASA
Bjarte Vaktskjold  Lerøy