Hopp til hovedinnhold

Hjemmeseier for norsk industri - enighet om ny langsiktig CO2 kompensasjonsordning

Regjeringen, LO, NHO, Fellesforbundet, Norsk Industri og IE og FLT har inngått avtale om forslag til en langsiktig og forutsigbar CO2-kompensasjonsordning.

Foto: Klima- og miljødepartementet. Fra regjeringens pressekonferanse. Fra venstre - direktør Ole Børge Yttredal, forbundsleder Frode Alfheim, IE og FLT, Norsk Industri, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og nestleder Kine Asper Vistnes, Fellesforbundet.

Ordningen er et kraftfullt verktøy for å sikre at norsk industri utvikler seg og skaper arbeidsplasser her i Norge, for grønn omstilling og utslippskutt. 

Fellesforbundets nestleder Kine Asper Vistnes er strålende fornøyd.

- Her leverer regjeringen! Dette er en hjemmeseier for norsk industri og norske arbeidsplasser. Den nye ordningen gir forutsigbarhet for bedriftene og trygghet for at arbeidsplasser blir i Norge så vi kan kutte utslipp og drive industriutvikling her hjemme, sier Vistnes.

En bærekraftig og grønn løsning

Den nye ordningen har flere viktige elementer:

  • Fjerning av kvoteprisgulvet gir bedriftene bedre forutsigbarhet og sikrer at ordningen blir mer treffsikker
  • 40 prosent av kompensasjonen skal brukes til klimatiltak og energieffektivisering i bedriftene. Dette bidrar til grønn omstilling og skaper nye arbeidsplasser i industrien i Norge.
  • Bedriftene må legge fram en forpliktende klima- og investeringsplan som godkjennes av Miljødirektoratet. Dette sikrer at pengene brukes til reelle utslippsreduksjoner.
  • Et årlig tak på 7 milliarder kroner sikrer økonomisk bærekraft som vil gi mer ro rundt ordningen

Fellesforbundet har spilt en sentral rolle

I arbeidet med å få på plass en en god og rettferdig ordning har Fellesforbundet vært tett på regjeringen og spilt en sentral rolle. 

- Vi er derfor godt fornøyd med at regjeringen har tatt våre innspill til følge. Våre medlemmer i disse bedriftene er stolte over å være en del av det grønne skiftet hver dag de går på jobb, sier Vistnes.

I utarbeidelse har vi vært tydelige på at ordningen må være bærekraftig, forutsigbar og bidra til grønn omstilling. Det har også vært viktig for Fellesforbundet at medlemsbedrifter som allerede har kommet langt med energieffektivisering og omstilling har blitt ivaretatt i ordningen med de forutsetningene de har.