Hopp til hovedinnhold

Kabinansattes Forbund slår seg sammen med Fellesforbundet

I en e-post til sine medlemmer forteller forbundsleder i Kabinansattes forbund, Elin Roverudseter, at hun sammen med Jørn Eggum har startet prosessen med å slå sammen de to forbundene.

Forbundsleder i Kabinansattes Forbund, Elin Roverudseter, sammen med Jørn Eggum på Fellesforbundets personalkonferanse i januar. Foto: John Trygve Tollefsen.

Kabinansattes Forbund er en del av LO Luftfart og organiserer majoriteten av de kabinansatte i SAS Norge gjennom fagforeningen Norsk Kabinforening, samt enkeltmedlemmer fra andre flyselskaper.

Sterkere sammen

– Vi opplever at Fellesforbundet har bred kunnskap og erfaring i tarifforhandlinger, og at de oppnår gode resultater for sine medlemmer, skriver Elin Roverudseter i e-posten til medlemmene. Vi har i tidligere tariffoppgjør fått verdifull bistand fra Fellesforbundet, som vi også vil få i det kommende tariffoppgjøret.

Hun fremhever det å være del av et større forbund som en klar fordel i kampen for bedre lønns- og arbeidsbetingelser:

– Fellesforbundets styrke mener vi er den riktige veien for oss som yrkesgruppe. Hos dem vil vi få den støtte og det apparat vi så sårt trenger for å løfte yrket vårt ut av grøfta. Sammen vil vi bli sterkere!

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, ønsker sammenslåingen velkommen:

– I Fellesforbundet er vi både glade og stolte over at Kabinansattes Forbund har startet en prosess for å bli med i vårt fellesskap. Slik jeg har lært dere å kjenne er dere hardtarbeidende og stolte representanter for deres bransje, sier Eggum til de kommende medlemmene.

Seriøst arbeidsliv og en anstendig lønn

Kabinansatte er en yrkesgruppe under stort press, som trues av uoversiktlige organisasjonsformer hos sine arbeidsgivere, utstrakt bruk av innleie- og bemanningsforetak og sosial dumping. Ifølge Statistisk Sentralbyrå sin lønnsoversikt for 2023 ligger kabinansatte på 311. plass av de 350 yrkesgruppene som er med i oversikten. Gjennomsnittlig månedslønn for en kabinansatt er i dag 40.530 kroner.

– Vi har definitivt en stor jobb å gjøre med å heve lønnen til et anstendig nivå for den jobben vi utfører ombord i passasjerfly, og hvor primæroppgaven er ivaretakelse av sikkerheten til passasjerer og mannskap, sier Elin Roverudseter.

Jørn Eggum følger opp:


– Fellesforbundet har lang erfaring med å kjempe for en anstendig lønn, forutsigbarhet for arbeidstid og fritid. Hos oss vil dere møte mange fag- og yrkesgrupper dere har sammenfallende interesser med. Dere vil styrke laget vårt og bli våre første flyvende medlemmer i luftfarten. Velkommen til oss! Fellesforbundet og Kabinansattes Forbund har som mål at det blir en sammenslutning av de to forbundene innen 1. juli 2024.