Hopp til hovedinnhold

Fellesforbundet leverte sine krav til Bussbransjeavtalen

Forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen overleverte i dag Fellesforbundets krav til Bussbransjeavtalen til NHO Transport og Spekter.

Fredag 22. mars kl. 10 møttes Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter for å overlevere kravene til forhandlingene på Bussbransjeavtalene.  

– Våre medlemmer i bussbransjen har hatt en bedtydelig nedgang i  kjøpekraft over flere oppgjør nå. En krevende økonomisk situasjon med økende priser på matvarer, strøm og renter gjør at tiden nå er inne for få en reel økning i lønna på avtalen, slår forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen fast.  

I tillegg har Fellesforbundet et krav om at minstelønnssatsene økes.

– Fagarbeideren er viktig for bransjen. Derfor krever vi et høyere tillegg for denne gruppen, fortsetter Dag-Einar Sivertsen. 

Etter- og videreutdanning  

Det er på linje med frontfaget også behov for å få på plass etter- og videreutdanning i bussbransjen. Dette er i tillegg til økonomi, et viktig krav fra Fellesforbundet.

Korte velferdspermisjoner

– Våre medlemmer har også barn under 12 år, som har behov for å bli fulgt til lege eller lignende. Derfor krever vi at de får fri med lønn under korte velferdspermisjoner, slår Dag-Einar Sivertsen fast. 

Krav fra NHO Transport og Spekter

Under kravoverleveringen mottok Fellesforbundet også arbeidsgivernes krav til årest lønnsoppgjør. 

– Vi skal gå nøye igjennom kravene, sier Dag-Einar Sivertsen, men ved første øyekast ser vi at kravene ikke kommer til å gjøre forhandlingene lettere. 

Se begge kravene nederst på siden. 

Bussbransjeavtalen

Bussbransjeavtalene er en overenskomst mellom Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter, og omfatter arbeidstakere som er ansatt som rutebussjåfører, ekspressbussjåfører, turbussjåfører, verkstedarbeidere og renholdere. Om lag 4 200 av Fellesforbundets medlemmer er omfattet av bussbransjeavtalene.

Parallelt med forhandlingene på Bussbransjeavtalene gjennomføres det også forhandlinger på Funksjonæroverenskomsten i VY Buss AS.