Hopp til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret i gang på Flyoverenskomsten

I dag starter forhandlingene på Flyoverenskomsten. — Vi skal gjøre overenskomsten robust og attraktiv for alle, sier forhandlingslederen.

Foto: Willy Bergsnov

Forhandlingsleder og forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen, har på vegne av medlemmene overlevert kravene til NHO Luftfart. 

— Vi skal gjøre overenskomsten robust og attraktiv for alle, og denne gangen med et særlig fokus på flyteknisk personell, sier forbundssekretæren.

I tillegg til økt kjøpekraft stiller forhandlingsdelegasjonen krav om blant annet følgende:

  • Justering av minstelønnssatsene
  • Full lønn under sykdom
  • Økt skifttillegg og økning av fagarbeidertillegget 

— Vi krever også styrking av lønns- og arbeidsvilkår for teknisk personell, deriblant sertifikattillegg og andre ansvarstillegg, samt justering og betaling for transporttid, sier Sivertsen.

  • Se alle kravene nederst på siden.

Flyoverenskomsten består av over 2000 medlemmer og omfatter blant annet sertifiserte flyteknikere, inspektører, planleggere, stuere og rengjøringspersonell.

Det er forhandlingsdelegasjonen til Fellesforbundet som forhandler på vegne av medlemmene. I år består delegasjonen av, Dag-Einar Sivertsen, Trygve Skogseide, Joar Mathisen, Gunnar Holm, Petter Stalsberg, Daniel Emanuelsen, Eivind Dybvig, Andres Haug og Bjørn Myran.