Hopp til hovedinnhold

Mannsutvalget – likestilling må også omfatte menn

I dag leverte Mannsutvalget, ledet av Fellesforbundets egen Claus Jervell, sin utredning til kultur- og likestillingsministeren.

Mannsutvalget
Foto: Franziska Schminke/Kultur- og likestillingsdepartementet

Utvalget har sett på temaer som familie, fritid, helse, vold og seksuell trakassering, utdannelse og arbeidsliv.

Fellesforbundet organiserer mange menn og forbundsleder Jørn Eggum roser arbeidet.

– Jeg er imponert over det omfattende arbeidet mannsutvalget har gjort for å løfte likestillingsutfordringer som også rammer menn. På vegne av hele Fellesforbundet kan jeg si at vi er veldig stolte av vår mann Claus Jervell.

Fellesforbundet har lenge vært en forkjemper for likestilling både på arbeidsplassen og fritiden.

– Jeg merker meg spesielt utvalgets tiltak for å gi menn reelt like muligheter til å delta som omsorgspensjoner for sine barn. Det er en kamp Fellesforbundet har tatt, både med tariffestet rett til betalt permisjon ved fødsel, og gjennom velferdspermisjoner, fortsetter Jørn Eggum.

Likestilling også for menn

Mannsutvalget har sett på hvilke utfordringer gutter og menn har i samfunnet i dag.

– Det har skjedd store endringer i mannsrollen de siste tiåren og vi har sett fram til å få en systematisk oversikt over problem og mulige løsninger, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, som tok imot utredningen i dag.

Mannsutvalget mener likestillingens neste steg bør være å inkludere gutter og menns utfordringer i større grad enn i dag.

På flere områder stiller gutter og menn svakere enn jenter og kvinner. Det gjelder for eksempel i deler av utdanningssystemet, når det gjelder mulighetene til å være likestilte omsorgspersoner for egne barn og i møte med deler av det offentlige tjenesteapparatet.

Mannsutvalget mener at større oppmerksomhet om gutter og menns likestillingsutfordringer vil styrke likestillingspolitikken, ikke svekke den.

Konkrete tiltak

I utredningen kommer utvalget med 35 tiltak for å bedre menns forhold i samfunnet. Tiltakene er inndelt i fire innsatsområder: menn som omsorgspersoner, kjønnsforskjeller i utdanning og arbeidsliv, utsatthet og helse, og likestillingspolitikk for alle.

Les rapporten

Last ned hele rapporten.