Hopp til hovedinnhold

Nytt verktøy på plass

En ny veileder skal hjelpe tillitsvalgte og medlemmer i bussbransjen med å få mer innflytelse på anbudsprosesser i kollektivtrafikken.

Oslo 01.09.20: Forbundssekretær Dag Einar Sivertsen
Foto: John Trygve Tollefsen

Fellesforbundet har det siste halve året jobbet med en veileder for dialog mellom arbeidstaker og oppdragsgiver i kollektivanbud. Veilederen er et samarbeid mellom NHO Transport, Kollektivtrafikkforeningen og Yrkestrafikkforbundet.

Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet uttrykker håp om at veilederen blir tatt i bruk over hele landet.

– Målet er at den skal veilede tillitsvalgte i hvordan de på best mulig måte skal komme i dialog med den enkelte fylkeskommune, for å påvirke hele anbudsprosessen fra A til Å, sier Sivertsen.

Han legger til at selv om veilederen legger grunnlaget for konstruktiv dialog og gir de ansatte en plattform for innflytelse, er det likevel viktig å påpeke at jobben og prosessene som ligger i veilederen må gjøres av våre lokale avdelinger og tillitsvalgte, avslutter Sivertsen.