Hopp til hovedinnhold

Vil tette pensjonshull

Fellesforbundet vil gjøre det lettere å beholde avtalefestet pensjon.

AFP-utvalg: Fellesforbundets AFP-utvalg har vært ledet av Jørn Eggum og Steffen Høiland i Fellesforbundets ledelse. Utvalget foreslår bedre rettigheter i AFP-ordningen.

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er en ordning for ansatte i bedrifter med tariffavtale. AFP kan utbetales fra fylte 62 år, og ordningen er avgjørende for at mange av sliterne i arbeidslivet skal få en alderspensjon å leve av.

Fellesforbundet mener AFP-ordningen må styrkes. I dag er det en del ansatte som faller utenfor ordningen, selv om de har jobbet mange år i en AFP-bedrift.

– Vi må sikre at at arbeidstakere som har mange år i AFP-bedrift ikke mister AFP på tampen av yrkeskarrieren, sier forbundsleder Jørn Eggum.

AFP til flere

Eggum har sammen med Steffen Høiland i forbundsledelsen ledet arbeidet i Fellesforbundets AFP-utvalg. Utvalget har lagt fram en rapport med en rekke forslag til endringer i dagens ordning. 

– Nær alle bedrifter med tariffavtale er omfattet av AFP. Men noen bytter arbeidsgiver og bedrifter kan gå konkurs. Derfor ønsker vi en ekstra sikkerhetsventil for ansatte som har jobbet lenge i AFP-bedrifter, sier Eggum.

Konkret innebærer Fellesforbundets forslag at alle som har jobbet 7 år i AFP-bedrift etter fylte 50, som samtidig har 18 år i en AFP-bedrift gjennom yrkeslivet, skal sikres AFP.

– Dette vil gjøre at færre faller ut av ordningen. Det vil også innebære at alle år i en AFP-bedrift i løpet av arbeidslivet bidrar til å gjøre det enklere å få rett til AFP.

Få med flere

Utvalgets rapport skal diskuteres i Fellesforbundets forbundsstyre tirsdag 30. januar. Der forventer Eggum tilslutning til å jobbe videre med forslagene.

– Vi vil deretter invitere de andre LO-forbundene til å gå sammen om å meisle ut endelige forslag og prioriteringer på hvordan vi skal gjøre AFP bedre, og sørge for at enda flere får en god og verdig pensjonisttilværelse, sier han.

Forbundslederen mener dermed at AFP ikke vil være en sak i årets tariffoppgjør.

– Nå må vi snakke godt sammen i LO og ta opp forslagene våre med arbeidsgiversiden. Jeg tror første mulighet for å gjøre endringer vil være lønnsoppgjøret i 2025.

Rapport fra Fellesforbundets AFP-utvalg 2024

Fakta om avtalefestet pensjon (AFP)

  • Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning som kan tas ut fra fylte 62 år.
  • AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten.
  • For å kvalifisere til AFP må du arbeide i en bedrift som har tariffavtale der AFP inngår. 
  • For å kunne få AFP, må du i 7 av de siste 9 år før du fyller 62 år være i arbeid i én eller flere AFP-bedrifter. Arbeidsforholdet må være ditt hovedarbeidsforhold, og du må ha en stillingsandel på minst 20 prosent.
  • Du vil ikke få innvilget AFP dersom du mottar pensjon, ventelønn eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt, fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold, i aldersspennet 59 - 62 år.
  • AFP er en del av alle Fellesforbundets tariffavtaler, unntatt Taxioverenskomsten.

Les mer om AFP: Fellesordningen for AFP