Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus

Vi organiserer industri, tekoindustri, verksted, nexans, tele og dataindistri, bil, bilutleie, Varig tilrettelagt arbeid (VTA), arbeidsmarkedsbedrifter (AMB), Naturbruk, tanteknikkerer, asfalt - og veivedlikehold og Folkemusèoverenskomsten i Oslo og gamle Akershus. Vi organiserer også byggfag og byggindustri i Romerriket og Follo.