Fellesforbundet avdeling 53 Nordre - Nordland og Sør-Troms

Vi organiserer ansatte innenfor Industrioverenskomsten (VO, Nexans og Teko), Overenskomsten for byggeindustrien, Fellesoverenskomsten for byggfag, Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter, Havbruksoverenskomsten, Glassoverenskomsten, Riksavtalen, Landforpleiningsavtalen, Biloverenskomsten, Bilutleieoverenskomsten, Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, AMB overenskomsten, VTA overenskomsten, Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen, Andøytorv, Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold, Overenskomst for aviser, avistrykkerier og pakkeri, Overenskomst for miljøvirksomheter i Nordre Nordland & Sør-Troms (Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms, Ofoten, Salten)