Hopp til hovedinnhold

Oppsigelser - hva gjør jeg?

Her er en enkel oversikt til tillitsvalgte. Hva skal du gjøre ved oppsigelser?

1. Drøfting

Hvis ikke bedriften inviterer deg til drøftelser, så må du be om et møte med bedriften med en gang du hører om at oppsigelser kan være aktuelt (Hovedavtalen (HA) §9-4). På dette møte skal bedriften forklare hvorfor de synes de må gå til oppsigleser, og dere skal diskutere om det er ting som kan gjøres sånn man slipper å si opp noen.

2. Masseoppsigelser?

Dersom det er 10 eller flere som skal sies opp omtrent samtidig er det å regne som masseoppsigelser, og skal behandles etter eget regelverk. Se egen info under oppsigelser for tillitsvalgte.

3. Møte

Når bedriften har tenkt å si noen opp skal vedkommende innkalles til et møte (Arbeidsmiljøloven (AML) §15-1). I dette møtet bør man ha med seg en tillitsvalgt eller en annen person man stoler på. Møte skal avholdes før bedriften har bestemt seg for hvem de eventuellt skal si opp. Her skal dere diskutere om det riktig å si opp vedkommende, om det er sosiale, medisinske eller andre ting som gjør at denne personen ikke bør sies opp. Det skal skrives et referat fra møtet. Det er viktig at alle innsigelser dere har kommer med i referatet.

4. Forhandlinger

Når man har mottatt en oppsigelse fra bedriften, og mener at det er feil at man er sagt opp, kan man kreve forhandlinger (AML §17-3). Man må kreve forhandlinger seinest to uker etter at oppsigelsen er mottatt, eller mister man retten til forhandlinger. Under forhandlingene kan begge parter ha med seg en rådgiver, for eksempel tillitsvalgt eller advokat.

Det skal skrives en protokoll som skal underskrives av begge parter og deres rådgivere. Det kan være lurt å snakke med din avdeling i Fellesforbundet før dette møtet, og vurdere om det er lurt å ha med noen fra avdelingen i møtet.

Finn din avdeling

5. Søksmål

Hvis man ikke blir enige gjennom forhandlingene kan man gå til søksmål. Søksmål må reises innen åtte uker etter at forhandlingene er avsluttet. Hvis det ikke er holdt forhandlinger, regnes fristen fra oppsigelsen er mottatt. Hvis søksmål er aktuelt må man snakke med sin avdeling i Fellesforbundet. Ingen medlemmer må engasjere egen advokat. Hvis det blir gjort mister man retten til få hjelp fra Fellesforbundet/LO sine advokater.

6. Oppsigelser ved permittering (HA §7-6)

Permitterte arbeidstakere er fortsatt knyttet til bedriften med rett og plikt til å begynne igjen så lenge de ikke er formelt oppsagt. Blir man oppsagt i permitteringstiden, må man komme på jobb og arbeide i oppsigelsestiden. Arbeidstaker som ikke er sagt opp og som ikke blir gjeninntatt ved permitteringstidens utløp, har rett til lønn i oppsigelsestiden.

Det gjelder samme krav til saklighet og innhold i oppsigelsen ved permittering som beskrevet over.

Hvis man sier opp selv etter å ha vært permittert i minst tre månder, kan man slutte uten å komme tilbake til jobb for å jobbe i oppsigelsestiden.