Hopp til hovedinnhold

Ferie og feriepenger

Alle arbeidstakere har krav på ferie. Er du i bedrift med tariffavtale, får du ekstra feriedager. Se hva du har krav på her.

33301217-geiranger-fjord-norway-family-vacation-travel-rv.jpg
Ferieplaner: Du har rett på beskjed om dato for ferie to måneder før den begynner. Foto: Mostphotos/Andrey Armyagov

Hvor mye ferie har du krav på?

Alle har rett til 4 uker og en dag ferie hvert år. Med tariffavtale på bedriften har du krav på ytterligere fire dager, og ender dermed med fem uker ferie.

Du har rett til å avvikle tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Du har også rett til å vite når du skal ha ferie to måneder før den skal begynne.

Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle ferie, også når du skifter jobb.

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker tar ut ferie i løpet av ferieåret.

Inntil 12 feriedager lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av kalenderåret skal overføres til neste ferieår (må avtales med arbeidsgiver).

Ved sykdom

Hvis du ikke har fått avviklet ferie pga. sykdom skal all resterende ferie overføres til neste år.

Blir du syk i ferien, har du rett på ny ferie fra første dag du er syk. Kravet om ny ferie må framsettes så snart du er tilbake på jobb, og må dokumenteres med legeerklæring.

Feriepenger

Du får ikke lønn når du har ferie. I stedet får du feriepenger som kompenserer for lønnsbortfallet. Feriepengene sparer du året før du tar ut ferie. Det er arbeidsgiver som setter av disse pengene.

Har du fire uker ferie, er feriepengene 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Du finner feriepengegrunnlaget på årsoppgaven fra arbeidsgiver.

Har du tariffavtale og fem uker ferie, er feriepengene 12 prosent av feriepengegrunnlaget. 

Du skatter av feriepenger som av lønn. Men det vanlige er at skatten fordeles på de øvrige månedene, slik at det ikke trekkes skatt av feriepengeutbetalingen.

Hva gjør jeg hvis arbeidsgiver ikke utbetaler feriepengene?

Feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferie. Du kan også kreve at feriepenger blir utbetalt senest 1 uke før ferien tar til. Ofte har bedriftene ordning med at feriepenger utbetales i forbindelse med juni-lønna.

Men hva om feriepengene uteblir? Da må du kontakte bedriften. Ta gjerne kontakt med tillitsvalgt først.

Feriepenger er en del av lønna di, og manglende utbetaling av feriepenger er det samme som ikke å utbetale lønn. Har bedriften brukt opp feriepengene som du har opptjent, og som er avsatt i bedriftens regnskap, er det tyveri.

Satt på spissen, kan du slå bedriften konkurs. Feriepenger kan da dekkes av det statlige Lønnsgarantifondet. Men først må du gjøre det du kan for å få pengene ut.

Ferie i forbindelse med koronasituasjonen

Det er ingen bestemmelser om ferie som er endret med bakgrunn i koronasitusjonen. Reglene om fastsettelse av ferie er som før.

Det betyr blant annet at arbeidstaker har rett til å få svar om fastsettelse av ferie tidligst mulig, og senest 2 måneder før ferien tar til.

Med bakgrunn i koronasituasjonen, kan det likevel være grunner til at avtalt ferieavvikling blir endret.

Dette gjelder dersom det er av vesentlig betydning for driften av virksomheten at du er til stede. Det kan skyldes at mange på bedriften blir syke, slik at det er nødvendig å sette inn annet personell.

Dersom det skjer en slik flytting av ferien, skal arbeidsgiver dekke merkostnadene ved endring av ferie.

Andre spørsmål?

LO Advokatene har svart utførlig på mange spørsmål om ferie. Kanskje finner du også ditt svar her?

Les mer på LOs nettside