Hopp til hovedinnhold

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en bedrift og et fagforbund (for eksempel Fellesforbundet). I denne avtalen står det hvilke ytelser man minimum skal ha når man jobber i bedriften. Det er den samme avtalen som blir inngått på alle bedrifter i samme bransje.

En av fordelene med en tariffavtale er at man slipper å diskutere med arbeidsgiver hele tiden om hva vilkårene skal være - man ser bare etter hva som står i avtalen.

Tariffavtalen har bestemmelser om arbeidstid, lønn, vaktlister, diverse tillegg og når man har krav på fri med lønn, mm. Med tariffavtale er du også garantert å få det tillegget man forhandler fram på nasjonalt nivå hvert år.

Når det er tariffavtale i bedriften, har dere som er medlemmer av Fellesforbundet også rett til å forhandle sammen om å få betingelser som er bedre enn det som står i tariffavtalen.

Da velger dere noen til å representere alle bedriftens medlemmer av Fellesforbundet. Disse forhandler videre med bedriften på vegne av alle. Dere lager egne avtaler om det dere blir enige med bedriften om. Disse skal være skriftlige.

Det er bare tillatt å lage avtaler som gir bedre vilkår enn tariffavtalen. Eksempler på dette er arbeidstidsordninger, lønn og andre tillegg.

En tariffavtale gir dere også rett til informasjon om hva som skjer i bedriften, og innflytelse på avgjørelser som har med jobbene deres å gjøre.