Hopp til hovedinnhold

Dette betyr lovendringen

Fra og med 01.04.23 blir det endringer i Arbeidsmiljøloven i bestemmelsene om innleie fra bemanningsbyrå. For allerede inngåtte avtaler om innleie gjelder det overgangsregler fram til 01.07.2023.

De nye reglene er som følger:

  • Det er ikke lov å leie inn til arbeid av midlertidig art (gamle § 14 – 12,1)
  • Det kan kun leies inn hvis det er behov for vikarer
  • Kun virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, vil kunne inngå avtale om utvidet innleie med de tillitsvalgte.
  • Fellesforbundets tariffavtaler= landsomfattende tariffavtaler
  • Arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid etter denne paragraf i mer enn tre år, har rett til fast ansettelse hos innleier
  • Grensene mellom innleie og underentreprise gjøres tydeligere i loven

I tillegg til endringene i Arbeidsmiljøloven har det kommet en forskrift til loven. Denne trer i kraft samme dato som lovendringen.

Forskriften forbyr innleie fra bemanningsforetak til byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Dette betyr at ALL innleie er forbudt for bygningsarbeid i dette geografiske området.