Hopp til hovedinnhold

Dette er lovendringen

Fra og med 01.01.2019 gjelder nye bestemmelser om hvem som får lov til å leie inn. Fellesforbundet mener dette gir oss mulighet til å få flere faste ansettelser i bedriftene, og at det begrenser bruken av innleid arbeidskraft.

Det er kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtale om utvidet innleie fra et bemanningsbyrå (Arbeidsmiljøloven §14-12 (2)).

Hva betyr dette: 

  • Kun virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, vil kunne inngå avtale om utvidet innleie med de tillitsvalgte.
  • Fellesforbundet tariffavtaler= landsomfattende tariffavtaler
  • Det er ikke lenger tilstrekkelig at bedriften er bundet av en såkalt "hustariffavtale".
  • Lovendringen er ikke begrenset til bygg- og anleggsnæringen, men vil gjelde for alle virksomheter.

Dette gir våre medlemmer, via sin bedriftsklubb/tillitsvalgt, mulighet til å forhandle flere faste ansettelser i bedriften.

Etter 01.01.2019 kan man ikke lenger være fast ansatt, uten lønn mellom oppdrag. Dette er direkte myntet på de som jobber for et bemanningsbyrå.

Dette innebærer en presisering om hva som er en fast ansettelse og nye krav til reelt stillingsomfang i kontraktene.

Hva betyr dette:

  • Bemanningsforetakene må rydde i bemanningslistene og gi ansatte arbeid.
  • Ansatt uten garantilønn vil ikke lenger være lov. Fast ansatt = Fast lønn!
  • Ansatte i bemanningsforetak i deltidsstillinger skal vite når de skal jobbe.
  • Arbeidsomfanget må være reelt.