Hopp til hovedinnhold

Innleie

Kampen mot løsarbeid må fortsette. Faste og direkte heltidsstillinger skal være hovedregelen. Vi ser at bemanningsbransjen setter løsarbeid i system og arbeidsgiveransvaret pulveriseres. Derfor er det uakseptabelt med bruk av innleie og falske selvstendige som fortrenger vanlige ansettelser.

Vi vil kjempe for å styrke arbeidsfolks rettigheter og jobbe for at stillingsvernet ikke svekkes. Målet er et trygt og godt arbeidsliv for alle. Derfor jobber Fellesforbundet for at bemanningsbransjen avvikles på sikt.

Med den rød-grønne regjeringen har vi fått viktige gjennomslag for et strengere regelverk for innleie fra bemanningsforetak.

Hovedformålet er å styrke grunnbemanningen og å sikre faste og hele stillinger direkte i bedriftene der jobben skal gjøres – og dermed også å styrke det organiserte arbeidslivet.

Fra 1. april 2023 er hovedregelen i alle bransjer i hele landet at kun vikarinnleie er tillatt.

Når er innleie lov?

  • Når bedrifter har tariffavtale 
  • Når det er forhandlet med de tillitsvalgte om innleie er nødvendig/ønskelig
  • De tillitsvalgte må samtykke til innleie. Uten avtale med de tillitsvalgte er innleie ulovlig

Fra og med 1. april 2023 gjelder endringer i Arbeidsmiljøloven i bestemmelsene om innleie fra bemanningsbyrå. For allerede inngåtte avtaler om innleie gjelder det overgangsregler fram til 1. juli 2023.

Verktøy for deg som tillitsvalgt

Du som tillitsvalgt er viktig i dette arbeidet mot innleie. Under siden "maler" har vi utviklet en del verktøy som er nyttige når du skal ta opp dette i din bedrift.

Ta kontakt med din avdeling hvis du trenger veiledning. 

Les mer om lovendringen.