Hopp til hovedinnhold

Innleie

Faste jobber er bærebjelken i norsk arbeidsliv. Dette er i ferd med å bli ødelagt av massiv bruk av innleie, nulltimerskontrakter og ufrivillig deltid. Derfor kjemper vi for trygghet for lønn og flere faste jobber, og følger tett lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2019.

Når er innleie lov?

  • Når bedrifter har  tariffavtale 
  • Når det er forhandlet med de tillitsvalgte om innleie er nødvendig/ønskelig
  • De tillitsvalgte må samtykke til innleie. Uten avtale med de tillitsvalgte er innleie ulovlig
  • Avtalene må nå tidsbegrenses til reelle topper i produksjonen

Fellesforbundet har jobbet med lovendringen i Arbeidsmiljølovens §14-12 (2) i lang tid, og følger nøye med på utviklingen i bransjer med stort omfang av innleid arbeidskraft.

Les mer om lovendringen.