Hopp til hovedinnhold

Innleie

Faste jobber er bærebjelken i norsk arbeidsliv. Fellesforbundet jobber derfor for enda strengere reguleringer av innleie fra bemanningsforetak.

Regelendringer er vedtatt i Stortinget 12. desember 2022. Vi jobber med å oppdatere all informasjonen på disse sidene. 

I mellomtiden kan LOs side være nyttig.

Når er innleie lov?

  • Når bedrifter har tariffavtale 
  • Når det er forhandlet med de tillitsvalgte om innleie er nødvendig/ønskelig
  • De tillitsvalgte må samtykke til innleie. Uten avtale med de tillitsvalgte er innleie ulovlig
  • Avtalene må tidsbegrenses til reelle topper i produksjonen

Det er også lov å leie inn til vikariater og "midlertidige behov". 

Fra og med 01.04.23 gjelder endringer i Arbeidsmiljøloven i bestemmelsene om innleie fra bemanningsbyrå. For allerede inngåtte avtaler om innleie gjelder det overgangsregler fram til 01.07.2023.

Les mer om lovendringen.