Innleie

Faste jobber er bærebjelken i norsk arbeidsliv. Dette er i ferd med å bli ødelagt av massiv bruk av innleie, nulltimerskontrakter og ufrivillig deltid. Derfor kjemper vi for trygghet for lønn og flere faste jobber, og følger tett lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2019.

Når er innleie lov?

Fellesforbundet har jobbet med lovendringen i Arbeidsmiljølovens §14-12 (2) i lang tid, og følger nøye med på utviklingen i bransjer med stort omfang av innleid arbeidskraft.