Hopp til hovedinnhold

Hva er entreprise?

Entreprise

Noen ganger ønsker bedriften å sette ut deler av et arbeid som entreprise. Her er en sjekkliste som vil gjøre det lettere å avgjøre om det er reell entreprise som utføres, eller om der er et forsøk på å dekke over innleie fra et bemanningsbyrå. 

Det er entreprise når: 

 • Underentrepenører stiller med egen arbeidstakere og den som leder arbeidet
 • Utfører et oppdrag på oppdrag fra en oppdragsgiver
 • Fast pris uavhengig av tidsbruk
 • Underentrepenøren har ansvaret for resultatet av arbeidet som utføres
 • Underentrepenøren benytter seg av egene materialer og verktøy

Det er utleie når: 

 • Oppdragsgiveren leder arbeidet
 • Bestemt antall arbeidstakere til disposisjon
 • Timepris eller timeavhengig pris
 • Kontrollerer arbeidstid
 • Ubestemte eller bare skisserte arbeidsoppgaver
 • Oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeidet
 • Oppdragsgivers materialer og vertøy benyttes