Hopp til hovedinnhold

Hva er innleie fra produksjonsbedrift?

Innleie fra produksjonsbedrift

Ved innleie fra en annen produksjonsbedrift er det andre regler (AML §14-13) en ved innleie fra bemanningsbyrå.

Her er noen sjekkpunkter ved innleie fra en annen produksjonsbedrift.

  • En produksjonsbedrift kan ikke leie ut mer enn 50% av sine ansatte. Hvis de gjør det er de å anse som et bemanningsbyrå
  • Utleiebedriften må drive egenproduksjon
  • Det er bare fast ansatte i bedriften som kan leies ut
  • Utleide fra en produksjonsbedrift beholder lønna de har der. Likebehandling gjelder ikke
  • Bedriften som leier inn skal ha avtale med de tillitsvalgte når de leier inn et antall arbeidere som utgjør mer enn 10% av de ansatte, eller når innleien skal vare mer enn ett år
  • Innleiebedriften skal kunne dokumentere om de leier folk fra produksjonsbedrift