Hopp til hovedinnhold

Hjelp, jeg er permittert!

Har du blitt permittert fra bedriften din? Dette må du gjøre.

21104876-nav.jpg

1. Kontakt NAV

For å få dagpenger under permittering, må du søke NAV. Du må ta kontakt med NAV med en gang du mottar permitteringsvarsel fra arbeidsgiver. Husk å gi NAV beskjed om at du er medlem av en fagforening.

Slik søker du om dagpenger

Her kontakter du NAV

2. Informer din avdeling

Gi beskjed til din avdeling i Fellesforbundet om at du er permittert. Det er for tiden stor pågang. Bruk derfor helst e-post når du kontakter avdelingen.

Dersom du er i tvil om permitteringen er gjort på riktig måte, kontakt din tillitsvalgte.

Finn din avdeling her

Under permittering betaler du minstekontingent. Minstekontingent er kr 188 i måneden. Du vil få tilsendt faktura.

3. Sjekk informasjonen vi har om deg

Logg inn på "Min side" og kontrollér at du er registrert med riktig mobilnummer, e-post og kontonummer. Dette vil sikre at du får relevant informasjon selv om du er permittert.

Lenken til "Min side" finner du øverst til høyre her på denne nettsiden.

4. Økonomiske problemer?

Ingen vet hvor lenge denne situasjonen vil vare. Ta kontakt med banken din så raskt som mulig hvis du tror du kan få problemer med økonomien. Har du LO Favør boliglån, er Sparebank 1 opptatt av å hjelpe deg med å finne løsninger.

5. Viktig info

  • Du kan bli tilbakekalt på jobb på kort varsel når du er permittert
  • Du har kan ta annet arbeid mens du er permittert, men retten til dagpenger faller bort så lenge du har det.
  • Du kan under permittering, jf. arbeidsmiljøloven kap. 15.3 si opp din stilling med oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. I tillegg kan du, jf Hovedavtalen LO-NHO kap. 7.6, ved permittering utover tre måneder si opp stillingen uten noen oppsigelsesfrist.  

Hold kontakt med din tillitsvalgte slik at du får informasjon hvis situasjonen endrer seg.