Hopp til hovedinnhold

Permittert fra jobben

Her er informasjon til deg som er permittert fra jobben. Kom i gang slik at du får dagpengene raskest mulig.

21104876-nav.jpg

Det er en krevende tid i norsk arbeidsliv og mange opplever å bli permittert i kortere og lengre perioder. Når du er permittert er det viktig å ta kontakt med NAV.

Vi anbefaler også at du holder kontakten med fagforeningen (avdelingen) din.

Mye må sorteres når man er permittert. Her er råd til deg som er permittert fra jobben.

1. Kontakt NAV

For å få dagpenger under permittering, må du søke NAV. Du må ta kontakt med NAV med en gang du mottar permitteringsvarsel fra arbeidsgiver. Husk å gi NAV beskjed om at du er medlem av en fagforening.

Slik søker du om dagpenger

Her kontakter du NAV

2. Informer din avdeling

Gi beskjed til din avdeling i Fellesforbundet om at du er permittert. Det er for tiden stor pågang. Bruk derfor helst e-post når du kontakter avdelingen.

Dersom du er i tvil om permitteringen er gjort på riktig måte, kontakt din tillitsvalgte.

Finn din avdeling her

Under permittering betaler du minstekontingent. Minstekontingent for 2024 er kr 130,– i måneden. Du vil få tilsendt faktura.

3. Sjekk informasjonen vi har om deg

Logg inn på "Min side" og kontrollér at du er registrert med riktig mobilnummer, e-post og kontonummer. Dette vil sikre at du får relevant informasjon selv om du er permittert.

Lenken til "Min side" finner du øverst til høyre her på denne nettsiden.

4. Økonomiske problemer?

Ingen vet hvor lenge denne situasjonen vil vare. Ta kontakt med banken din så raskt som mulig hvis du tror du kan få problemer med økonomien. Har du LO Favør boliglån, er Sparebank 1 opptatt av å hjelpe deg med å finne løsninger.

5. Viktig info

  • Du kan bli tilbakekalt på jobb på kort varsel når du er permittert
  • Du kan ta annet arbeid mens du er permittert, men retten til dagpenger faller bort så lenge du har det.
  • Du kan under permittering, jf. arbeidsmiljøloven kap. 15.3 si opp din stilling med oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. I tillegg kan du, jf Hovedavtalen LO-NHO kap. 7.6, ved permittering utover tre måneder si opp stillingen uten noen oppsigelsesfrist.

Hold kontakt med din tillitsvalgte slik at du får informasjon hvis situasjonen endrer seg.

Utdanningstilbud til deg som er permittert

I løpet av det siste året har det kommet mange gode, gratis utdanningstilbud til deg som er permittert. Les mer om disse tilbudene hos Kompetanse Norge og på Utdanning.no:

Nettbaserte kurs og utdanning for deg som er permittert

Bransjeprogrammene - Kompetanse Norge