Hopp til hovedinnhold

For arbeidsgivere

Fra 15. juli til og med 7. august 2023 er det ferieavvikling i Fellesforbundet. Ingen søknader om rotasjonsordninger vil bli behandlet i denne perioden.

Minner om digital løsning ATO for innsending av søknader. Brukerveiledning og link finner du her: Innarbeiding | Fellesforbundet

Alle søknader må sende oss senest 13. juli 2023.


From July 15th 2023 to August 7th 2023 we are on vacation. No applications will be processed in this period.

Applications must be sent latest 13th of July.

We will remind you that we now use the digital applications on ATO. The link and usermanual will be found here: Innarbeiding | Fellesforbundet

All applications need to be in Norwegian.