Hopp til hovedinnhold

Dispensasjon fra streik

Dersom bedriften vurderer at en streik vil føre til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer, kan det sendes en søknad om dispensasjon fra streiken.

Bedrift, medlem av arbeidsgiverorganisasjon, som mener den må ha unntak fra konflikten, må sende søknad om dispensasjon fra arbeidsnedleggelsen (konflikten) til sin arbeidsgiverorganisasjon (Landsforening).

Bedrift som ikke er medlem av arbeidsgiverorganisasjon, omfattet av konflikten, som mener den må ha unntak fra konflikten, må sende søknad om dispensasjon fra arbeidsnedleggelsen (konflikten) til Fellesforbundet.

Søknader fra bedrifter som ikke er medlem av arbeidsgiverorganisasjon sendes på e-post til: dispsoknad@fellesforbundet.no

Slik utformes søknaden

Søknaden må begrunnes og inneholde følgende opplysninger:

  • Overenskomstens navn
  • Hvilket arbeidssted søknaden gjelder for – bedriftsnummer, samt bedriftens navn og adresse.
  • Hvilke arbeidsoppgaver og eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for – vær så konkret som mulig.
  • I hvilket tidsrom bedriften trenger dispensasjon (varighet).

Bedriftens ansvar alene

Dispensasjonssøknader er bedriftens ansvar alene, og klubbene/tillitsvalgte skal ikke gi sitt syn til kjenne - eller signere - på søknadene.

Kun ved direkte henvendelse fra forbundet skal klubben/tillitsvalgte gi sitt syn til kjenne, og da bare til forbundet.

Alle dispensasjoner må godkjennes av forbundet, jf. Hovedavtalens § 3-3.

Søknadene kan ikke påregnes behandlet før en eventuell konflikt er et faktum.