Hopp til hovedinnhold

Informasjon etter møter i tariff-/bransjeråd i juni 2023

Aktuell informasjon

Mellomoppgjøret

Mellomoppgjøret er ferdig for våre avtaler og brev om resultatene på den enkelte overenskomst ligger på nettsidene sammen med den aktuelle overenskomsten. De finnes her - https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/tariffavtaler/

 

Tariffoppgjøret 2024

Debatthefte til tariffoppgjrøet 2024 er trykt og sendes ut til klubbene. Forslagsfristen er 5. oktober. Husk at den enkelte avdeling har egne frister som er tidligere. Klubbene sender inn forslag til avdelingene som behandler dem og sender inn forslag til forbundet.

 

Medlemsutviklingen

Landsomfattende overenskomst

Medlemstall

Endring siste måned

Endring hittil i år

 

01.06.23  

01.01.23  

Antall  

%   

Antall  

%   

Avisbudavtalen NHO

648

660

-2

-0.3

-12

-2

Overenskomst for Avis

523

547

-1

-0.2

-24

-4

 

     
             

Overenskomst for Trykkerier   

533 

528 

3

0.6

5

1

Overenskomst for Bokbinderier  

123 

118 

0

0.0

5

4

Overenskomst for Serigrafiske bedrifter  

46 

43 

2

4.3

3

7

Overenskomst for Kartonasjefabrikker  

321 

318 

0

0.0

3

1

Til sammen 

1023 

1007 

 

 

 

 

 

Bransjekonferanser

Vi inviterer til Bransjekonferanse for Avis og Avisbud på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport med start mandag 20. november, kl. 11.00 og avslutning tirsdag 21. november, kl. 14.00. Konferansen åpner med et felles program og deretter bud og avis hver for seg. Les mer og påmelding i forbundets kurskalender her - https://www.fellesforbundet.no/aktuelt/kurs-og-arrangementer/2023/bransjekonferanse-avis-og-avisbud/

For grafisk og kartonasje legges det opp til bransjekonferanse i januar 2024

 

Fagmesser og -konferanser

Print- og papiraviskonferansen 7. september 2023 i Oslo. Dette arrangementet samler bransjeeksperter, ledere og innovative tenkere for å utforske og diskutere de nyeste trendene, teknologiene og mulighetene innenfor print- og papiraviser. Konferansen er en unik mulighet til å utveksle kunnskap, bygge nettverk og oppdage nye løsninger som kan drive bransjen fremover.  https://app.checkin.no/event/55271/print-og-papiraviskonferansen

 

Sign & Print

Sign & Print Scandinavia holdes i Stockholm 19. – 21. September 2023. Dette er den største bransje-/fagmessen i Skandinavia. https://signochprint.se/

 

DRUPA

DRUPA holdes 28. mai til 7. juni 2024 i Düsseldorf. Dette er den største fagmessen i Europa og trolig i verden. https://www.drupa.de/

 

Making design

Making design 21. september 2023. Dette er Nordens største Adobe- og designkonferanse. https://makingdesign.no/

 

Økonomisk støtte til kurs og konferanser

Fagmesser og -konferanser koster, på samme måte som andre kompetansetiltak, penger. De grafiske overensksomstene har gode støtteordninger gjennom Grafisk Utdanningsfond og Utdanningsfondet for grafisk emballasje. Medlemmene i Fellesforbundet som hører til i de grafiske bransjene har i tillegg Grafisk Stiendordning. For mange av medlemmene er også LOs utdanningsfond en støttemulighet. Videre kan avdelingen ha støtteordninger i tillegg.

Til sammen skal disse ordningene gi medlemmene god økonomisk støtte til kompetansetiltak. Alle ordnignene er samlet på ett sted - https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/grafisk/kurs-og-kompetanseheving/