Hopp til hovedinnhold

Kompetanseløft fra Grafisk Utdanningsfond

Grafisk Utdanningsfond har vedtatt et særskilt tiltak for kompetansebygging i bedriftene

Grafisk Utdanningsfond har vedtatt å stille ekstra midler til rådighet til kursrefusjon for bedrifter som gjennomfører kompetansetiltak for de ansatte med støtte fra Grafisk Utdaningsfond. Fondet ønsker å gi et ekstra løft for kompetanseheving i medlemsbedriftene. Det gjøres en ekstraordinær satsning som nå er vedtatt videreført i hele 2022, for kurs og kompetanseheving som initieres og gjennomføres i regi av medlemsbedriftene og der bedriftene dekker den delen av kostnadene som ikke er dekket av refusjonen. Bedrifter som legger opp til kurs og kompetanseheving for sine støtteberettigede ansatte kan søke om å få refusjon på 75% for kurs gjennom IGM. Det er et uttalt mål med satsingen at det skal bidra til større kompetanseaktivitet i GUs medlemsbedrifter.

Der IGM brukes som kursleverandør vil både ordinær kursrefusjon og den ekstra refusjonen hånderes på vanlig måte. Øvrige søknader skal sendes til sekretariatet for godkjenning.

Refusjonen gjelder ansatte som er omfattet av ordningen med Grafisk Utdanningsfond og som det er betalt inn for til fondet. I tillegg til støtteberettigede ansatte, kan bedriftene få dekket kursrefusjon for en deltaker fra ledelsen som deltar på samme kompetanseheving som de støtteberettigede ansatte.

Finn inspirasjon, for eksempel aktuelle kurs og studier hos IGM

Grafisk Utdanningsfond (GU)

Ordningen med Grafisk Utdanningsfond (GU) er en del av
- Overenskomst for avis, avistrykkeri og pakkeri
- Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter
- Overenskomst for bokbindere

For å være omfattet må man derfor arbeide i en bedrift der en av disse tre overenskomstene er gjort gjeldende.