Hopp til hovedinnhold

Kurs og kompetanseheving

Her er våre fonds- og stipendordninger for grafisk bransje samlet.

Grafisk Utdanningsfond (GU) og Utdanningsfondet for grafisk emballasje (UGE) er tariffestede ordninger som forutsetter at bedriften er omfattet av tariffavtale med ett av utdanningsfondene og at den enkeltes rettigheter er i orden.

Grafisk stipendordning er for medlemmer av Fellesforbundet som arbeider i de grafiske områdene og som oppfyller kriteriene.

LOs utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for (blant andre) medlemmer i Fellesforbundet

Grafisk Utdanningsfond (GU)

Ordningen med Grafisk Utdanningsfond (GU) er en del av
- Overenskomst for avis, avistrykkeri og pakkeri
- Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter
- Overenskomst for bokbindere

For å være omfattet må man derfor arbeide i en bedrift der en av disse tre overenskomstene er gjort gjeldende.