Hopp til hovedinnhold

Kurs og kompetanseheving

Grafisk Utdanningsfond (GU)

Ordningen med Grafisk Utdanningsfond (GU) er en del av
- Overenskomst for avis, avistrykkeri og pakkeri
- Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter
- Overenskomst for bokbindere

For å være omfattet må man derfor arbeide i en bedrift der en av disse tre overenskomstene er gjort gjeldende.