Hopp til hovedinnhold

Grafisk stipendordning

Endringer i de økonomiske rammene for grafisk stipendordning.

De økonomiske rammene for Grafisk Stipendordning har blitt endret med virkning fra 11. mars 2019.


Retningslinjene har fått et nytt punkt:

SÆRSKILTE KOMPETANSEAKTIVITETER

Når ordningens økonomi tillater det og etter vedtak i tariff-/bransjeråd avis og grafisk kan det gis støtte til særskilte kompetanseaktiviteter. Søknader om støtte til særskilte kompetanseaktiviteter behandles fortløpende.