Hopp til hovedinnhold

Nytt om stipendordningen

Nytt søknadsskjema

Grafisk stipendordning har tatt i bruk et nytt søknadsskjema. Det nye skjema er et nettskjema som fylles ut og sendes inn. Når det er sendt inn mottar søker en epost om at søknaden er mottatt. Det er viktig å huske på at en del dokumentasjon som tidligere skulle sendes inn sammen med søknaden nå skal sendes inn når søker sender inn dokumentasjon for utbetaling.

Dersom det oppstår problemer med innsending av søknad, ta kontakt med Katinka eller Niels

Stipend for dekning av reise når det gis støtte fra Grafisk Utdannigsfond

Det er innført et stipend for medlemmer av Fellesforbundet som får støtte til dekning av reiseutgifter fra Grafisk Utdanningsfond. Det forutsettes at det er gitt støtte til dekning av reiseutgifter fra Grafisk Utdanningsfond før det søkes i stipendordningen. Ordningen er en prøveordning og kommer i tillegg til de øvrige støtteordningene i Grafisk Stipendordning.

 

Det benyttes ordinært søknadsskjema.