Hopp til hovedinnhold

Støtte til dekning av reiseutgifter for GU-medlemmer

Det er innført en ordning med stipend for dekning av reiseutgifter der Grafisk Utdanningsfond har gitt støtte.

Medlemmer som er omfattet av ordningen med Grafisk Utdanningsfond og har rettigheter i fondet og som har rettigheter i Grafisk Stipendordning kan søke i Grafisk Stipendordning om refusjon av reiseutgifter. Refusjon av reiseutgifter gis på samme grunnlag som i Grafisk Utdanningsfond og gir samme uttelling som det gis fra Grafisk Utdanningsfond.

Dokumentasjon som skal legges ved søknad om reiseutgifter er tildelingsbrev og dokumentasjon for utbetaling fra Grafisk Utdanningsfond.

Det benyttes ordinært søknadsskjema for Grafisk Stipendordning.

REFUSJON AV REISEUTGIFTER – GRAFISK UTDANNINGSFONDS REGLER
Reiseutgifter til kurs refunderes etter søknad med en prosentvis andel av dokumentert beløp. For kurs som er arrangert med flere samlinger gis refusjon for reise til første samling og fra siste samling.

Ved bruk av egen bil gis refusjon etter billigste reisemåte med offentlig kommunikasjonsmiddel.

Refusjonssats 50%, begrenset til kr. 2.500,-

Den praktiske effekten av ordningen blir at Grafisk Stipendordning dekker opp den resterende 50% av reiseutgifter.