Hopp til hovedinnhold

Informasjon til bedrifter og ansatte som er omfattet av Grafisk Utdanningsfond

Informasjon til bedrifter og ansatte som er omfattet av Grafisk Utdanningsfond

Vi ønsker bedriftene og de ansatte velkommen til GU og vil i det etterfølgende gi en del informasjon om ordningen.

Bestemmelsen om GU er å finne som bilag til de overenskomster som er omfattet av GU -  Avis, avistrykkerier og pakkerier, Trykkerier og grafiske bedrifter og Bokbindere.

Etableringen av Grafisk Utdanningsfond i 1972 satte etter- og videreutdanning på kartet i grafisk bransje. I mer enn 40 år har fondet bidratt til å fornye og utvikle kompetanse og øke omstillingsevne i bedriftene og hos de ansatte.

Grafisk Utdanningsfond er en ordning der både bedriften og de ansatte bidrar til finansieringen. Bedriftene trekker de ansatte for deres andel av avgiften og ordner selve innbetalingen. Bedriftene orienteres i eget skriv om den administrative ordningen av dette.

Det er et krav til å kunne søke støtte i GU at det har vært innbetalt til ordningen i to kvartaler.

GUs styre og administrasjon

Grafisk Utdanningsfond ledes av et styre der MBL og Norsk Industri har et styremedlem hver og Fellesforbundet har to styremedlemmer.

Fondet har et sekretariat med en representant fra Norsk Industri og en representant fra Fellesforbundet som blant annet skal forberede saker som fondets styre skal behandle.

Sekretariatet forestår også den daglige virksomheten og sekretariatet kan kontaktes om alle forhold rundt GU. Sekretariatet består av Kristin Ødegård/Norsk Industri og Kristin Gjestrum/Fellesforbundet.

Kontakt sekretariatet:                 

Kristin Ødegård

955 52 825

ko@norskindustri.no

Kristin Gjestrum

928 33 841

kristin.gjestrum@fellesforbundet.no

 


Alle økonomiske forhold, bokføring, kontingentinnkreving, medlemsregister osv håndteres av Norsk Industri.

Innbetaling og rettigheter til GU

Det betales inn til GU for den enkelte ansatte av bedriften og den ansatte. Hvem det betales inn for fremkommer av navneliste som bedriften sender inn til GU ved hver kvartalsinnbetaling. Den enkelte ansatte som har rettigheter i fondet skal stå på disse listene. Det er derfor svært viktig at de navnelistene som sendes inn til GU er korrekte og at alle som arbeider på overenskomsten står oppført. De tillitsvalgte i bedriften skal motta en kopi av navnelisten før hver innbetaling og det er en viktig oppgave for de tillitsvalgte å påse at listene stemmer og eventuelt sørge for at de nødvendige endringer blir utført. Det presiseres at GU er obligatorisk for alle ansatte som arbeider på overenskomstens virkeområde – også uorganiserte.

Retningslinjer

Styret vedtar hvert år retningslinjer for saksbehandling og utbetaling av refusjoner, stipender og økonomiske tilskudd. Gjeldende retningslinjer vedtatt av styret 3. mars 2022.

All informasjon om Grafisk Utdanningsfond er samlet på ett sted her