Hopp til hovedinnhold

Yrkesfaglig fordypning - YFF

Støtte til Yrkesfaglig fordypning (YFF) for bedrifter som betaler inn til Grafisk Utdanningsfond

Grafisk Utdanningsfond gir en økonomisk støtte til bedrifter som tar inn elever på Yrkesfaglig fordypning (YFF) – praksis i bedrift.

Ordningen gjelder bedrifter som tar inn elever fra VG 1 Teknologi- og industrifag og VG 2 Industriteknologi til YFF for faget Grafisk produksjonsteknikk og fra VG1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon og VG 2 Medieproduksjon til YFF for Mediedesignfaget (mediegrafikerfaget); det kan også gis stønad til YFF for Innholdsprodusent og Medietekniker.  Videre gjelder ordningen VG 1 Håndverk, design og produktutvikling for Håndbokbinderfaget. Det gis en stønad pr. bedrift etter søknad. YFF i bedrift må utarbeides i samarbeid mellom bedrift, skole og utdanningsmyndighetene i fylket.

Det gis kr. 10 000.- i støtte til godkjente søknader.

Støtten gis til bedrifter som er omfattet av ordningen med Grafisk Utdanningsfond som er en del av overenskomstene for aviser og avistrykkerier, pakkerier, trykkerier og grafiske bedrifter og bokbindere.

Søknaden sendes inn på ordinært søknadsskjema og som dokumentasjon legges det ved avtale om YFF mellom bedriften, skole og utdanningsmyndighetene.

Søknader behandles fortløpende i sekretariatet.