Hopp til hovedinnhold

Hva er frontfaget?

Frontfagene er avtaleområder innen eksportindustrien, der mange bedrifter er konkurranseutsatt.

Frontfagsmodellen er et system for gjennomføring av tariffoppgjøret. Frontfagsmodellen legger til grunn at lønnsveksten for industrien som er utsatt for internasjonal konkurranse ikke må være større enn at den beholder sin konkurransekraft.

Tanken bak modellen er følgende: Hvis andre bransjer får øke sine lønnstillegg mer enn frontfaget, vil det legge press på konkurranseutsatte næringer og drive opp lønnsnivået der. Da vil norske virksomheter tape i konkurransen mot virksomheter i andre land, og Norge kan risikere industridød.

Dette ivaretas ved at avtaleområder hvor mange av bedriftene er konkurranseutsatt, eksportindustrien, forhandler først; disse utgjør frontfagene.

Resultatet fra frontfagsoppgjøret virker som en norm for andre avtaleområder.

Fellesforbundet, som organiserer innenfor frontfagene, forhandler dermed først under tariffoppgjør. 

Hva er en tariffavtale?