Hopp til hovedinnhold

Steinindustrioverenskomsten tariffoppgjøret 2020

Det ble enighet i forhandlingene på Steinindustrioverenskomsten fredag 23. oktober.

forhandlingsdelegasjon steinindustrioverenskomsten.jpg
Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon består av Joakim Gebhardt og Øystein Paulsrud

Nøkkeltall og fakta:

Etter forhandlinger mellom Norsk Industri og Fellesforbundet kom partene fram til et anbefalt forslag på Steinindustrioverenskomsten, i tråd med rammen fra Frontfaget.

Noen av de viktigste punktene er:

  • I likhet med frontfaget gis det et generelt tillegg på kr. 0,50 per time.
  • Bedriften har ikke lenger anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.
  • Overenskomstens minstesatser er økt med 6,3% for tariffperioden 2018-2020.
  • Minstelønn for voksne arbeidstakere økes til kr. 180,20 per time.
  • Minstelønn for øvede arbeidstakere økes til kr. 188,90 per time.
  • Fagbrevtillegget økes til kr 12,00 per time.
  • Sats for arbeid med ornamenter og skulpturer økes til kr. 5,85 per time.
  • Enighet om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og for å hindre diskriminering, og at man gjennom et aktivt partsamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven.