Hopp til hovedinnhold

Tariffoppgjøret 2024

Alt om tariffoppgjøret 2024

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør hvor alle tariffavtalens bestemmelser er oppe til forhandling. Denne siden vil bli oppdatert løpende med nyheter, datoer og annet vedrørende årets oppgjør.

Ønsker du å lære mer om hvordan lønnsoppgjøret foregår, anbefaler vi LOs ord og uttrykk i lønnsoppgjøret og Fri fagbevegelse sitt tariffleksikon som gode utgangspunkt.

Viktige datoer

  • Fredag 16. februar: TBU – Teknisk beregningsutvalg – publiserte sin foreløpige rapport som viste at lønningene steg med 5% i fjor. Prisstigningen var derimot på 5,5%, noe som gir et fall i den reelle kjøpekraften. Det ble også lagt frem prognose for konsumprisveksten det kommende året. Prognosen er på 4,1% og legger sammen med fjorårets negative lønnsutvikling føringer for årets lønnsoppgjør.
  • Tirsdag 20. februar: LO vedtar forbundsvist oppgjør for arets lønnsforhandlinger. Det betyr at de enkelte fagforbundene selv fører forhandlingene med motparten.
  • Mandag 18. mars: Forhandlingsstart i årets hovedoppgjør.

Flere viktige datoer vil publisert fortløpende når de er klare.

Nyheter fra tariffoppgjøret