Hopp til hovedinnhold

Forberedelse og gjennomføring

Her forklarer vi hva du må forberede deg på og hva du skal forholde deg til.

Forberedelser

 • Få innsyn i bedriftens økonomi
 • Innkall til klubbmøte hvor dere diskuterer kravene med medlemmene
 • Sett dere inn i bedriftens situasjon og bli enige om hva dere skal kreve
 • Krev forhandlingsmøte med bedriften
 • Dere er likeverdige eiere av forhandlingsmøtet og bestemmer selv når dere trenger en time-out eller ønsker rådgivning.

Lokalavdelingene er her for dere! Ta kontakt med dem i forkant – også bare for en prat. Da vet de når dere skal forhandle og dere er koblet på hverandre. De vil bistå dere hvis dere har behov for det.

Dette skal du ta hensyn til i de lokale forhandlingene

 • Bedriftens økonomi
 • Bedriftens produktivitet
 • Bedriftens framtidsutsikter
 • Bedriftens konkurranseevne

I verkstedoverenskomsten skal du også ta hensyn til den aktuelle arbeidskraftsituasjonen.

NB! Gliding, ramme og overheng har Fellesforbundet håndtert i de sentrale forhandlingene.

Ikke bare penger

De lokale forhandlingene gir også en mulighet til å diskutere andre forbedringer enn bare de økonomiske. Eksempler på dette er:

 • Pensjon
 • 
Ekstra fri - korte velferdspermisjoner
 • Betalt tid til trening i arbeidstida
 • Billigere mat i kantina

 • Økt bemanning

 • Bedre arbeidstøy

Mange forbedringer har en kostnadsside, selv om det ikke kan regnes som lønn. Derfor er det viktig å forankre hos medlemmene hva dere skal prioritere.

Når resultatet er klart, er det lurt å forsikre seg om at medlemmene støtter det. Ha et medlemsmøte eller send resultatet ut på e-post.

Bruk ditt nettverk

Det er smart å snakke med tillitsvalgte i andre bedrifter du kan sammenlikne deg med. Hva vil de kreve? Hvilke argumenter vil de bruke?

Hvorfor skal vi ha mer lønn?

 • Gjennom vår arbeidskraft bidrar vi til økt produskjon

 • Driften går med overskudd og vi vil ha vår rettmessige andel
 • Det er mange som ser etter andre jobber

 • Det skal være attraktivt å jobbe i vår bedrift
 • (Legg til andre argumenter)

Snakk med medlemmene

Noe av det viktigste i forberedelsene til lokale forhandlinger er å diskutere med medlemmene i klubben hva dere skal kreve. Ha et medlemsmøte eller send ut en spørreundersøkelse.

Finn fram gullet!

Velg ut de 2–3 argumentene som dere synes er best, og tenk gjennom hvordan og når du skal bruke dem. Underbygg dem med eksempler og gjenta dem om og om igjen. Tenk også godt igjennom hva du tror bedriften kommer til å svare og hvordan du skal kontre det.

Tips til selve forhandlingene

 • Begynn møtet med litt småprat for å skape en god stemning. Kom gjerne med skryt av de som sitter på andre siden av bordet.
 • Legg fram et argument om gangen, rolig og forståelig.
 • Lytt til ledelsens argumenter.
 • Still spørsmål og be om begrunnelser.
 • Finn ut om det er noe dere er enige om. Det er lettere å hvis det på noen punkter kan være en vinn-vinn-situasjon.
 • Noter ned ting/betraktninger underveis. Ta deg tid til å tenke igjennom det som blir sagt – og ikke vær redd for litt pinlig taushet.
 • Hvis du er usikker på hva du skal si, be om en time-out for å diskutere dere imellom uten at ledelsen er tilstede.