Hopp til hovedinnhold

Frontfagsrammen i lokale forhandlinger

Etter Holden III-utvalgets utredning i 2013 er partene i arbeidslivet enig om at NHO i forståelse med LO, skal anslå rammen for årslønnsveksten som følger av frontfagsforhandlingene på våren.

Den økonomiske rammen fra frontfaget inngår ikke i kriteriene som skal ligge til grunn for de lokale forhandlingene. Heller ingen av rammestørrelsen som angis skal anvendes direkte i de lokale forhandlingene.

For å understreke betydningen av at det skal føres reelle lokale forhandlinger ble det under revisjon av Industrioverenskomsten i 2020 mellom Norsk Industri og Fellesforbundet enighet om følgende formulering:

Om lokale forhandlinger

Reelle lokale forhandlinger er avgjørende for at lønnsnivået i de konkurranseutsatte bedriftene avspeiler konkurransesituasjonen og resultatet i bedriften. Store forskjeller mellom bedriftene vil resultere i ulike resultater av de lokale forhandlingene. Anslaget fra de lokale forhandlingene er et gjennomsnitt og er ikke bestemmende for forhandlingene i den enkelte bedrift, hvor resultatet kan bli høyere eller lavere. Lønnsvekst fra lokale forhandlinger skal baseres på de fire kriterier, bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Det er altså kun bedriftens egne økonomiske forhold som skal ligge til grunn for de lokale forhandlingene.