Hopp til hovedinnhold

Hva skjer når vi ikke blir enige

Målet med lokale forhandlinger er selvsagt at man skal bli enige. Likevel skjer det at man ikke oppnår noen enighet. Det kan være mange grunner til det. For eksempel kan en eller begge partene kommer inn med så fastlåste standpunkter at man ikke finner noe felles grunnlag. Eller så kan oppfatningen om hva som «er riktig» sprike så mye at man ikke kan bli enig, uansett hvor mange forhandlingsrunder som gjennomføres.

Hvis man ikke blir enige er hovedregelen at arbeidsgivers siste tilbud blir stående. Arbeidsgiver har ikke anledning til å redusere siste tilbud fordi klubben ikke er enig (enighet er ikke et av de fire kriterier).

Alle overenskomster med lokal forhandlingsrett forutsetter at det skal gjennomføres reelle forhandlinger. Dersom det ikke er gjort har man grunnlag for å sette opp en tvistprotokoll for behandling av forbundet etter Hovedavtalens regler. I praksis vil man her behandle det formelle: Har det vært gjennomført møter? er det framlagt nødvendig dokumentasjon? osv. Forbundet vil i disse tilfellene kunne kreve at det faktisk gjennomføres slike forhandlinger, men vil ikke kunne forfølge det faktiske resultatet: hva som er en riktig lønnsøkning?

En del overenskomster åpner for at partene i tariffavtalen (forbundet og landsforeningen) kan gi bistand i lokale forhandlinger. Avhengig av ordlyden kan det bety at organisasjonene kan gi råd til sine, eller gå inn som støtte i de faktiske forhandlingene. Uansett vil det være denne bedrift og klubb som skal eie resultatet.

Flere overenskomster har bestemmelser om dagsing, dvs at klubben kan si opp lønnsavtalen med den følge at lønn og arbeidsytelse reduseres tilsvarende. Både prosess og virkning er regulert i tariffavtalen, og er forskjellige på flere av avtalene. Tillitsvalgte bør snakke med egen lokalavdeling i Fellesforbundet før lønnsavtalen sies opp.

Grossistoverenskomsten med Virke åpner for gjennomføring av stans til overtids- og merarbeid og mulig nemndsbehandling hvis ikke oppnås enighet. Her bør tillitsvalgte også kontakte egen avdeling før det iverksettes.