Hopp til hovedinnhold

Rett til innsyn i lønnsforholdene

Mange tariffavtaler har tekst som gir rett til innsyn i lønn. I de tilfeller vil tillitsvalgte kunne kreve lønnsopplysninger på individnivå.

Tillitsvalgte kan kreve innsyn i lønnen til både egne medlemmer, uorganiserte og medlemmer av andre forbund som ikke har tariffavtale.

Kravet må begrunnes med muligheten til å føre reelle forhandlinger.