Hopp til hovedinnhold

Enighet på Asfalt og veivedlikehold

Etter to dagers forhandlinger har Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Asfaltarbeid og veivedlikehold 2022-2024.

FF-Knyttneve_blå-RGB.png

Forhandlingsdelegasjonene fra Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund er godt fornøyde med resultatet.

- Vi er fornøyde med oppgjøret. Vi har hatt god dialog rundt vanskelige temaer som arbeidstid og innkvartering for driftspersonell. Vi har også klart å bli enige om bestemmelser rundt forskyvning og endring av arbeidstid, noe som har vært et tema i mange år. Det har også vært litt tautrekking rundt økonomien, men vi synes helheten i oppgjøret er god, sier forhandlingsleder Jan Ørnevik fra Fellesforbundet.

Noen nøkkeltall:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på 4 kroner i timen
  • Alle minstelønnssatser heves med 10,23 kroner i timen
  • Fagarbeidertillegget økes til 17 kroner
  • Bastillegget økes til henholdsvis 15 og 18 kroner
  • Smusstillegget økes til 21,50 kroner
  • Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom økes til 21,50 kroner

    Se uravstemningsresultatet her.