Hopp til hovedinnhold

Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien tariffoppgjøret 2022

Uravstemningen er gjennomført og medlemmene stemte ja til forslaget om en ny avtale.

FF-Skogbruk-RGB.png

Enighet på Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien

De økonomiske justeringene ved dette oppgjøret tilsvarer en økning i årsinntekt for en arbeidstaker på helkontinuerlig skift på over 11 000,- kroner per år.

Noen nøkkeltall:

 • Generelt tillegg på 4 kroner timen fom. 1. april 2022.
 • Bransjetillegg på 0,70 kroner timen fom. 1. april 2022.
 • Dette gir et samlet tillegg på 4,70 kroner timen.
 • Skifttillegg og skiftprosenttillegg er ved dette oppgjøret økt med 3,8%.
 • Matpengesatsen økes til 96 kroner.

I tillegg har det kommet en rekke bestemmelser om blant annet bonussystemer, pensjon, arbeidstøy og etter- og videreutdanning.

 • Bonussystemer
  Det er inntatt bestemmelser i overenskomsten om at dersom bedriften har et bonussystem så skal målekriterier som skadefrekvens og sykefravær unngås.
 • Tjenestepensjon
  Det er inntatt en bestemmelse om at de lokale parter en gang i hver tariffperiode skal drøfte de etablerte ordninger om tjenestepensjon i bedriften.
 • Lokale lønnsforhandlinger
  Overenskomstens bestemmelser vedrørende lokale lønnsforhandlinger er forbedret.
 • Arbeidstøy
  Bedre bestemmelser om tilpasset arbeidstøy for både kvinner og menn.
 • Vernebriller med styrke
  Bedriften skal holde vernebriller med styrke. Nærmere retningslinjer fastsettes i den enkelte bedrift. Forbedring i bestemmelsen om ansvaret for utleverte effekter.
 • Likestilling
  Gjennomslag for konkrete bestemmelser i overenskomsten angående likestilling og diskriminering.
 • Kompetanse
  Fri med lønn i en dag for å ta fag-, etter- og videreutdanning. Styrking av bestemmelsene for økt kompetanse innenfor treforedlingsindustrien.

  Se uravstemningsresultatet her.